Subsidie voor project ‘Samen beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden’

Het lectoraat Midwifery Science ontvangt een subsidie voor een project gericht op verbeteren en duurzaam implementeren van Samen Beslissen in de geboortezorg, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheidsvaardigheden van de ouders.

Eerder werkte het lectoraat aan onderzoeksprojecten over gezamenlijke besluitvorming (2016-2018) en gezondheidsvaardigheden (2022-heden) in de geboortezorg. Het nieuwe project geeft de kans om de ontwikkelde producten uit deze voorgaande projecten, samen met producten ontwikkeld door het Amsterdam UMC, samen te voegen tot een interventiepakket en dit interventiepakket breed te implementeren. Op deze manier geven we samen met het Amsterdam UMC en alle zorgverleners, (aanstaande) ouders en projectpartners een landelijke impuls aan gepersonaliseerd Samen Beslissen in de geboortezorg. Het project start op 1 december 2023 en duurt twee jaar.

Interventiepakket voor zorgverleners en cliënten

Het interventiepakket bestaat uit een e-learning gezamenlijke besluitvorming, een on-site training gezamenlijke besluitvorming toegespitst op gezondheidsvaardigheden, en instrumenten om inzicht te krijgen in en zorg af te stemmen op gezondheidsvaardigheden. In acht verloskundig samenwerkingsverbanden wordt het interventiepakket geïmplementeerd en geëvalueerd door eerste- en tweedelijns zorgverleners en (aanstaande) ouders. Op basis van geleerde lessen in de praktijk wordt het interventiepakket doorontwikkeld en implementatiestrategieën aangepast zodat het verder geïmplementeerd kan worden in de geboortezorg.

Landelijke implementatie en samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen acht verloskundig samenwerkingsverbanden, Patiëntenfederatie Nederland, PHAROS, Federatie van VSV’s, College Perinatale Zorg, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, CZ, Zilveren Kruis, Sterk uit Armoede, Burgerkracht Limburg, diverse inhoudelijke experts, het Amsterdam UMC en de Academie Verloskunde Maastricht.

Het project ‘Samen Beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden: gezamenlijke implementatie in eerste- en tweedelijn’ is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS. 

Meer informatie

Meer informtie is te verkrijgen via de website van Zorginstituut Nederland of neem contact op met projectleider Marijke Hendrix.