Onderzoeksresultaten: cliëntervaring integratie binnen VSV's

Datum: 17 oktober 2022
Onderzoekers: Evelien Cellissen, Marianne Nieuwenhuijze

Sinds de publicatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg hebben jullie er als geboortezorgprofessionals allemaal een grote uitdaging bijgekregen. Jullie zijn onder andere verplicht om ervaringen van cliënten te verzamelen en te gebruiken om kwaliteit van zorg te verbeteren.

In de StEM studie hebben we vanuit het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht een aantal VSVs gefaciliteerd in het verzamelen van deze cliëntervaringen en de verzamelde data teruggekoppeld. Omdat we ook benieuwd waren wat jullie als zorgprofessional nu echt kunnen met deze data, hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij kregen we van jullie de gelegenheid om een aantal van jullie te mogen interviewen. Dit leverde voor ons veel interessante informatie op waarmee we onze onderzoeksvraag konden beantwoorden: ‘Hoe integreren geboortezorgprofessionals in Nederland de ervaringen van vrouwen in kwaliteitsverbetering binnen hun VSV?’

Uiteraard delen we de resultaten uit onze studie graag met jullie. Hierbij vast een tipje van de sluier:  

  • We vonden het mooi om te horen dat het verzamelen van cliëntervaringen heel waardevol gevonden wordt.
  • Gebrek aan expertise, organisatorische structuur, tijd en financiële middelen werden genoemd als belangrijkste beperkende factoren om de ervaringen ook daadwerkelijk in te zetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • Als de data standaard aangeleverd zouden worden door externe partijen dan kan er binnen het VSV gekeken worden hoe er omgegaan kan worden met de implementatie van deze cliëntervaringen in een kwaliteitssysteem.

Met de nieuwe Patient Reported Experience Measurement (PREM) zou het gebruik van cliëntervaringen om de kwaliteit van de geboortezorg nog beter te maken, dus weer een stap dichter bij zijn.

Nieuwsgierig naar de rest van onze resultaten? Lees ons artikel in het European Journal of Midwifery.

Nogmaals dank aan alle professionals die we hebben mogen interviewen en dank aan de verloskunde studenten van de AVM die geholpen hebben met het analyseren van deze grote hoeveelheid data.