Academie Verloskunde Maastricht

Instructie:

Je krijgt tien stellingen te zien. Geef bij iedere stelling aan of je het ermee "eens" of "oneens" bent. Misschien is het soms lastig om te kiezen, maar het moet wel. Bedenk dan dat dit slechts een snel en eenvoudig testje is, waardoor je zelf een globaal beeld krijgt over jouw geschiktheid voor de studie verloskunde. Let op: het is vrijblijvend, het is anoniem en er hangt niets van af.