Academie Verloskunde Maastricht

Belangrijke informatie over maatregelen en voorschriften bij toetsen/praktijkoefeningen op locatie

Vanaf 15 juni is Zuyd Hogeschool beperkt open voor het afnemen van toetsen en doen van praktijkonderwijs. De theorietoetsen vinden voor de AVM plaats aan de Brusselseweg. De praktijktoetsing en -onderwijs vinden plaats op onze eigen locatie.

Op de verschillende locaties zijn hygiëne en logistieke maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en voor iedereen een zo veilige mogelijk omgeving te creëren. Denk bijvoorbeeld aan extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel en gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. Ook in de lokalen gelden extra voorschriften.

Voor de toetsen aan de Brusselseweg vind je alles op de speciale locatie informatiepagina. Op deze pagina vind je ook een plattegrond met voorgeschreven ingangen en looproutes per lokaal/gebouwdeel, informatie over voorschriften die gelden en welke voorzieningen op de locatie open of gesloten zijn.

Voor de AVM-locatie aan de UNS60 zullen we jullie middels de AVM-website en Moodle informeren zodra de roostering bekend is.

Als je t.z.t. naar de locatie komt voor het maken van een toets of voor praktijkoefening, dan vragen we je de voorschriften goed te volgen. Zo zorgen we er samen voor – Zuyd en jij – dat we op een veilige manier ons onderwijs weer kunnen herstarten. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij een van de teamleiders.

We wensen je veel succes met de voorbereidingen!