Refereerdag

Tijdens de Refereerdag komt er een diversiteit aan onderwerpen langs, zoals: foleycatheter in de eerste lijn, baringshoudingen, ferritinebepaling, zwangerschapsinterval, centering pregnancy, gespreksvoering bij huiselijk geweld, etc. Na afloop van de

Vragen uit de praktijk van o.a. eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen en gynaecologen vormden de uitgangspunten voor de scripties van onze vierdejaars verloskunde studenten. Op de refereerdag presenteren studenten de resultaten.

Refereerdag 2024

De refereerdag van 2024 vindt plaats op 28 juni 2024. Zodra er meer informatie bekend is over onderwerpen, zal dit op deze pagina worden vermeld. 

Programma

Het programma is nog niet bekend. Zodra dit bekend wordt, zal dit op deze pagina worden geplaatst. 

Aanmelden

Deelname aan de refereerdag is gratis, maar aanmelden is wel verplicht.