Academie Verloskunde Maastricht

VHINO bijeenkomst

Regelmatig verschijnen er resultaten van onderzoeken die veel invloed (kunnen) hebben op het verloskundig handelen. Om de impact van deze resultaten voor de praktijk te bespreken organiseert de Academie Verloskunde Maastricht VHINO bijeenkomsten.

VHINO staat voor: Verloskundig Handelen en Invloedrijk Nieuw Onderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende onderdelen aan bod, zoals de bespreking van onderzoek en resultaten, maar ook groepsessies om gedachten te wisselen en te discussiëren. Elke bijeenkomst kan echter een ander programma en een andere insteek hebben. 

Data

De datum voor de volgende VHINO bijeenkomst wordt nader bepaald.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht.