Selectie | Procedure Numerus Fixus

De opleiding verloskunde is een numerus fixus opleiding met selectieprocedure. Hoe het proces van een numerus fixus uitziet, lees je hieronder.

Rankinglijst

Na de resultaten van de selectieprocedure ontstaat er een rankinglijst. De eerste 68 kandidaten op deze ranking krijgen een plek aangeboden op de opleiding en kunnen deze dan 'verzilveren' (je plaats op de opleiding aannemen). 

Dit verzilveren moet binnen twee weken gebeuren. Wanneer een kandidaat de plek weigert, of na twee weken niet geaccepteerd heeft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plek aangeboden. Ook wanneer een kandidaat die zich heeft ingeschreven zich alsnog uitschrijft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plaats aangeboden. Dit proces verloopt automatisch en gaat door tot in september.

Inzage & klachten selectietoetsing

De kandidaten hebben geen recht op inzage van de gemaakte toetsen en de uitslag is bindend. Kandidaten hebben wel het recht om een vraag te stellen ter verduidelijking of een klacht in te dienen bij de selectiecommissie.

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de kandidaat beroep aantekenen bij de geschillencommissie van Zuyd. Dat kan per email via per rechtsbescherming@zuyd.nl of via Het Loket rechtsbescherming; Postbus 550; 6400 AN Heerlen.