Selectie | Procedure & Organisatie

Voorafgaand aan de daadwerkelijke numerus fixus vinden twee selectierondes plaats die bepalen welke nummering een kandidaat krijgt voor de numerus fixus. Hieronder lees je hoe deze selectie uitziet.

Selectierondes

De organisatie van de selectie ligt in handen van de selectiecommissie. De selectie wordt uitgevoerd in twee rondes.

Ronde 1

Alle kandidaten die zich vóór 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de studie verloskunde worden na 15 januari uitgenodigd om deel te nemen aan ronde 1 van de selectie. Daarbij krijgen ze instructies (leerstof en leesstof) die ze kunnen volgen om zich voor te bereiden op deze dag. 

Inschrijven voor het studiejaar 2025-2026 kan van oktober 2024 tot en met 15 januari 2025. Als je je vóór 9 januari 2025 hebt ingeschreven, ontvang je de voorbereidende leer- en/of leesstof op 9 januari 2025. Kandidaten die zich tussen 9 en 15 januari 2025 inschrijven, ontvangen de voorbereidende leer- en/of leesstof uiterlijk 16 januari 2025.

Tijdens ronde 1 worden de kandidaten op 1 februari 2025 in het MECC in Maastricht verwacht. Er wordt een minitoets afgenomen over de tekst die ter voorbereiding is opgestuurd. Daarnaast worden vragenlijsten en een opdracht 'Beroepsprofiel' en 'Zelfreflectie' voorgelegd. Ook voor deze laatste opdracht is bij de uitnodiging een voorbereidingsadvies opgestuurd.

In de week na de eerste selectiedag worden de resultaten nagekeken. Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben eisen die in ronde 1 getoetst worden. Als ze door ronde 1 zijn, worden ze uitgenodigd voor ronde 2.

Ronde 2

Alle kandidaten die door ronde 1 zijn gekomen, worden uitgenodigd voor ronde 2. Hiervoor krijgen de kandidaten een uitnodiging voor een (online) Criterium Gericht Interview (CGI). Dit interview vindt plaats met twee docenten/assessoren van de Academie Verloskunde Maastricht.

Resultaten selectieprocedure: rankinglijst

Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben aan de aanvullende eisen die ook tijdens de tweede selectieronde getoetst zijn. Dit gebeurt in ieder geval vóór 15 april. Wanneer de kandidaat niet aan alle aanvullende eisen heeft voldaan, wordt hij/zij afgewezen. Wanneer er wel aan alle aanvullende eisen is voldaan, wordt zijn/haar rankingnummer ten behoeve van de numerus fixus meegedeeld. Lees hier meer over de numerus fixus. 

Inzage selectierondes

De kandidaten hebben geen recht op inzage van de gemaakte toetsen en de uitslag is bindend. Kandidaten hebben wel het recht om een vraag te stellen ter verduidelijking of een klacht in te dienen bij de selectiecommissie.

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de kandidaat beroep aantekenen bij de geschillencommissie van Zuyd. Dat kan per email via per rechtsbescherming@zuyd.nl of via Het Loket rechtsbescherming; Postbus 550; 6400 AN Heerlen.