Selectie | Algemene informatie

De opleiding Verloskunde is een numerus fixus opleiding met een selectieprocedure. Dit houdt in dat niet zomaar iedereen die zich inschrijft voor de opleiding ook direct toegelaten wordt. Hiervoor gaat een selectie aan vooraf.

Het vak van verloskundige stelt specifieke eisen aan de persoon. Bij de toelating en selectie staat de vraag centraal: is deze kandidaat in staat om binnen vier jaar tijd de opleiding met goed gevolg te doorlopen? Tijdens de selectieprocedure worden er dan ook toetsen en testen afgenomen die te maken hebben met bepaalde aanvullende eisen.

We hebben uit ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek geleerd dat motivatie, cognitief vermogen en persoonlijkheidskenmerken een grote rol spelen bij studiesucces. Daarom selecteren we op de volgende aanvullende eisen: adequaat beeld van het verloskundig beroep, motivatie, cognitief vermogen en persoonlijke kenmerken. De uitslagen van de selectieronden waarin hierop wordt getoetst, worden gebruikt om de nummering voor de Numerus Fixus vast te stellen (rankinglijst).

De selectie start echter bij de juiste toelatingseisen. Welke toelatingseisen er zijn voor de bacheloropleiding Verloskunde, lees je hier