Academie Verloskunde Maastricht

Inventarisatieformulier stage

Inventarisatieformulier stageplekken VP studiejaar 2020-2021

Algemene informatie

Overzicht studiejaar 2020-2021.
Hierin kunnen jullie aangeven in welk blok jullie VIO's willen begeleiden. Indien dit meer dan 1 VIO is, gelieve dit in het opmerkingen veld te vermelden.

Studiejaar 1

Studiejaar 2

Studiejaar 3

Studiejaar 4

Mogelijkheid begeleiden tijdens zomerperiode*

Buitenlandse VIO's (3e jaars) tussen oktober 2020 en mei 2021*

LET OP: Er zit overlap in periodes in de verschillende jaarlagen, houdt hier rekening mee bij uw keuze.