Stages

Stages zijn een erg belangrijk onderdeel van de opleiding Verloskunde. In het eerste studiejaar start je al met stage. Dit wordt naarmate de opleiding vordert steeds meer.

De stages kunnen in het hele land plaatsvinden. De stageplekken worden vanuit de opleiding zelf georganiseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en voorkeuren. Het is aan de student om zelf de huisvesting te regelen.

De begeleiding

De begeleiding tijdens de stages vindt plaats door de stageverlenende praktijk en/of het stageverlenende ziekenhuis. Aan de hand van de stagedoelstellingen en jouw individuele leerdoelen word je gedurende je stage begeleid. Tussentijds en aan het eind van iedere stageperiode vindt een gesprek plaats met een docent van de opleiding. Hierin wordt onder andere het leerproces besproken. Deze docent van de opleiding is ook de persoon tot wie jij je kunt wenden bij vragen en/of problemen m.b.t. stage.

Tijdens de stages houd je contact met school en je medestudenten en worden er regelmatig terugkomdagen georganiseerd.