ZonMw- subsidie biedt Zuid-Limburg de kans om zorg voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties te optimaliseren

Het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en de afdeling Verloskundige Wetenschap Noord-Nederland werken sinds 1 september 2020 samen aan het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid: Positieve start voor aanstaande moeders en kinderen in Groningen en Zuid-Limburg.
Recent heeft ZonMw de vervolgstudie SMOOTH: Social Maternity Care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life gehonoreerd. Hierdoor kunnen beide onderzoeksgroepen vanaf 1 maart 2022 samen met vele landelijke en regionale partners verder werken aan duurzame implementatie van goede zorg aan zwangeren in kwetsbare situaties.

Samen voor Gezondheid in Zuid-Limburg

In 10 verloskundigenpraktijken in Zuid-Limburg is een nieuwe aanpak geïmplementeerd waardoor vrouwen in kwetsbare situaties gesignaleerd worden en indien nodig doorgeleid worden naar het sociale domein via één JGZ-verpleegkundige per praktijk. Deze zorg wordt in Samen voor Gezondheid geëvalueerd. De resultaten zullen medio 2022 gedeeld worden.

Wat beoogt SMOOTH?

Het SMOOTH –project biedt de kans om de ontwikkelde aanpak bij te stellen op basis van de evaluatie en de aanpak breder te implementeren in de regio: in meer praktijken en ziekenhuizen en in betere afstemming tussen zorgverleners en met nieuwe projecten Kansrijke Start. Naast implementatieonderzoek worden perinatale uitkomsten van moeder en kind en de meerwaarde van deze zorg voor de zwangere vrouwen bestudeerd.