Academie Verloskunde Maastricht

Coronabeleid stage opleidingen Verloskunde

Op zondag 15 maart heeft de KNOV in overleg met de samenwerkende opleidingen Verloskunde besloten om het beleid van stage in verband met de COVID-19 pandemie aan te passen.

In verband met de COVID-19 pandemie hebben de drie Academies Verloskunde samen met de KNOV het volgende besloten:

  • Alleen 4e jaar studenten lopen stage - zij houden zich aan de hygiënemaatregelen en het regionaal protocol
  • Zij gaan niet mee naar ziekenhuizen
  • Als er geen kraamverzorgende bij de bevalling kan zijn door schaarste, zijn er toch twee toegeruste personen bij een bevalling.

Bovenstaande besluiten zijn genomen op basis van het volgende:

  • het beperken van contacten en besmettingsgevaar
  • 4e jaars studenten zijn bij schaarste hard nodig in de zorg (blijft dat zij niet bevoegd zijn voor het alleen uitvoeren van voorbehouden handelingen)
  • het is voor de nabije toekomst van belang dat studenten z.s.m. afstuderen zodat zij snel de beroepsgroep versterken
  • tijd die het begeleiders kost om studenten te begeleiden, kan nu ingezet worden in de zorg

De opleidingen spannen zich in om korte lijnen te houden met de studenten en stage verlenende praktijken. Mochten er vragen zijn dat kunt u morgen (maandag 16 maart) en de dagen daarna altijd terecht bij de opleiding.

Mogelijk heeft de zorg nog veel hulp nodig van de 1e t/m 3e jaars studenten. Houd berichtgeving dus goed in de gaten.

We kunnen ons goed voorstellen dat er nog veel vragen leven in het werkveld. Neem gerust contact op via ons stagesecretariaat :AV-M-stage (AV-M) av-m-stage@av-m.nl , zij zullen u doorsturen naar betreffende personen binnen de organisatie.