Academie Verloskunde Maastricht

EBM pre-master module Interventie onderzoek

Start datum
05-06-2023
Tijd
16:00 - 17:30
Kosten
€ 200
Medisch deskundige
30%
Beroepsbeoefenaar
50%
Innovator
20%

Beschrijving

In deze module ontwikkel je competenties waarmee je je EBM-vaardigheden kunt opfrissen op het gebied van interventie onderzoek. Het onderwerp inleiden bij 41 weken staat hier centraal. Aan de hand van een wetenschappelijk artikel én een praktijkcasus wordt onder andere ingegaan op:

  • Hoe lees je een interventie onderzoek, wat staat waar?
  • Wat is een Randomized Controlled Trial (RCT)?
  • Wat betekenen de resultaten? Er wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld een p-waarde en Number Needed to Treat (NNT) is en wanneer is een gevonden verschil statistisch significant?
  • Hoe interpreteer je de resultaten?
  • Hoe pas je de resultaten toe in je eigen dagelijkse praktijk?

De module bestaat uit een e-learning (± 3uur) en een online bijeenkomst (1,5 uur). De e-learning doorloopt de deelnemer in eigen tijd en als voorbereiding op de online bijeenkomst. Deze voorbereiding is voorwaardelijk voor het aansluiten bij de online bijeenkomst.

Na aanmelding voor de module, ontvangt de deelnemer een link naar de e-learning. Deze e-learning moet volledig doorlopen zijn voordat er deelgenomen kan worden aan de online bijeenkomst. Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 3 uur.

De online bijeenkomst vindt plaats via teams. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een teamslink op het mailadres waarmee ze zich aangemeld hebben.

Doelstellingen

  • De algemene leerdoelen van deze module zijn gericht op interventie onderzoek:
  • De verloskundige bekwaamt zich in het vertalen van relevante evidence voor de dagelijkse beroepspraktijk.  
  • De verloskundige kan uitkomsten uit epidemiologisch onderzoek, bijvoorbeeld beschreven in richtlijnen of wetenschappelijke artikelen, interpreteren en beoordelen op bruikbaarheid.

Opbouw

De module is als volgt opgebouwd:

E-learning:

Doel: kennis verwerven over interventie onderzoek. De INDEX studie wordt als praktisch voorbeeld gebruikt om de kennis toe te passen in praktijk casus.

Online bijeenkomst:

Doel: Vertaling van de verkregen kennis naar de eigen praktijk en intervisie met een groep verloskundigen rondom het thema beleid bij zwangerschap vanaf 41 wkn. Daarnaast is er de mogelijkheid voor deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen.

Voor wie?

Eerste of tweede lijns verloskundigen die starten met een masteropleiding of verloskundigen die hun EBM-vaardigheden willen opfrissen zijn welkom om deel te nemen.

Toets

Accreditatiepunten worden toegekend aan de cursisten die de e-learning doorlopen hebben en actief deelgenomen hebben aan de online bijeenkomst.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNOV voor 6,5 punt