Academie Verloskunde Maastricht

EBM pre-master module Diagnostisch onderzoek

Start datum
26-06-2023
Tijd
16:00 - 17:30
Kosten
€ 200
Medisch deskundige
30%
Beroepsbeoefenaar
50%
Innovator
20%

Wil je jouw EBM-vaardigheden (Evidence Based Midwifery) opfrissen? En doe je dat graag voor een groot deel in je eigen tijd maar wil je ook interactief bezig zijn hiermee? Meld je dan aan voor een van onze Evidence Based Midwifery (EBM) modules: ‘systematic review’, ‘interventie onderzoek’ of ‘diagnostisch onderzoek’.
Op deze pagina vind je de informatie voor de module ‘diagnostisch onderzoek.

Beschrijving

In deze module ontwikkel je competenties waarmee je je EBM-vaardigheden kunt opfrissen op het gebied van diagnostisch onderzoek. Het onderwerp macrosomie staat hier centraal. Aan de hand van een wetenschappelijk artikel én een praktijkcasus wordt onder andere ingegaan op:

  • Hoe lees je een artikel waar onderzoek naar een diagnostische test gedaan is, wat staat waar?
  • Wat betekenen de resultaten? Er wordt uitgelegd wat specificiteit en sensitiviteit is van een test. 
  • Hoe interpreteer je de resultaten? Wat is een positief voorspellende waarde?
  • Hoe pas je de resultaten toe in je eigen dagelijkse praktijk?

De module bestaat uit een e-learning (± 3uur) en een online bijeenkomst (1,5 uur). De e-learning doorloopt de deelnemer in eigen tijd en als voorbereiding op de online bijeenkomst. Deze voorbereiding is voorwaardelijk voor het aansluiten bij de online bijeenkomst.

Na aanmelding voor de module, ontvangt de deelnemer een link naar de e-learning. Deze e-learning moet volledig doorlopen zijn voordat er deelgenomen kan worden aan de online bijeenkomst. Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 3 uur.

De online bijeenkomst vindt plaats via teams. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een teamslink op het mailadres waarmee ze zich aangemeld hebben.

Doelstellingen

  • De algemene leerdoelen van deze module zijn gericht op diagnostisch onderzoek:
  • De verloskundige bekwaamt zich in het vertalen van relevante evidence voor de dagelijkse beroepspraktijk.  
  • De verloskundige kan uitkomsten uit epidemiologisch onderzoek, bijvoorbeeld beschreven in richtlijnen of wetenschappelijke artikelen, interpreteren en beoordelen op bruikbaarheid.

Opbouw

De module is als volgt opgebouwd:

E-learning:

Doel: kennis verwerven over onderzoek naar instrumenten voor diagnostiek en screening.  Casuïstiek uit de verloskundige praktijk wordt gebruikt om resultaten uit een onderzoek naar de diagnostische effectiviteit van echografie als screeningsinstrument voor Large for Gestational Age toe te passen in de praktijk.

Online bijeenkomst:

Doel: Vertaling van de verkregen kennis naar de eigen praktijk en intervisie met een groep verloskundigen rondom het thema macrosomie. Daarnaast is er de mogelijkheid voor deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen.

Voor wie?

Eerste of tweede lijns verloskundigen die starten met een masteropleiding of verloskundigen die hun EBM-vaardigheden willen opfrissen zijn welkom om deel te nemen.

Toets

Accreditatiepunten worden toegekend aan de cursisten die de e-learning doorlopen hebben en actief deelgenomen hebben aan de online bijeenkomst.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNOV voor 6,5 punt