Selectie | Aanmelden of afmelden

Op deze pagina lees je alles over het aanmelden of afmelden voor de selectie.

Als je je aanmeldt voor de opleiding verloskunde, dan ben je automatisch aangemeld voor de eerste selectiedag. 

Als je je vóór of op 15 januari hebt aangemeld via Studielink, dan ontvang je na 15 januari een uitnodiging voor de selectiedag. Deze ontvang je per post. Houd de brievenbus dus goed in de gaten. Samen met de uitnodiging ontvang je een tekst die je moet bestuderen. Het is verstandig om tijd in je agenda te blokken om de tekst te leren.

Uiterste datum aanmelden

De uiterste aanmelddatum voor een numerus fixus opleiding is altijd 15 januari. Je meldt je aan via Studielink  Zorg er wel voor dat je op tijd je DigiD aanvraagt, want die heb je nodig om je te kunnen aanmelden via Studielink. 

Te laat met aanmelden

Na 15 januari kun je geen verzoek tot inschrijving meer doen voor een numerus fixus opleiding. Wanneer je je na 15 januari aanmeldt via Studielink voor een numerus fixus opleiding, krijg je namelijk meteen een bericht dat je te laat bent met je aanmelding en niet verder kunt met het inschrijfproces.

Let op! Je kunt wel op dat moment door een button aan te klikken een e-mail naar jezelf laten versturen waarop het tijdstip staat vastgelegd van je intentie om je via Studielink aan te melden. 

Als je door overmacht niet in staat bent geweest om je tijdig aan te melden, heb je het recht om hiertegen in bezwaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 6 weken. Zorg ervoor dat je de e-mail, die je vanuit je Studielink-account naar jezelf hebt laten versturen, meestuurt met je bezwaarschrift. Mail je bezwaar naar rechtsbescherming@zuyd.nl

Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag van de selectie kan zij een bezwaarschrift met argumentatie sturen naar de selectiecommissie. Deze zal het bezwaar binnen 10 werkdagen bespreken en het resultaat per omgaande bekend maken aan de kandidaat.

Aantal aanmeldingen numerus fixus opleidingen

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. 

Let op! Voor de opleiding verloskunde kun je je maar bij één hogeschool per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet voor twee verloskunde-opleidingen aanmelden (bijvoorbeeld Rotterdam én Maastricht), maar wel voor Verloskunde en bijvoorbeeld Mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Wettelijk is bepaald dat je maximaal drie keer aan een numerus fixus selectie mag meedoen per opleiding. De Academie Verloskunde Maastricht hanteert dit maximum. Je mag dus drie keer met de selectie meedoen.