Honours programma

Jaarlijks kunnen twee tot drie getalenteerde studenten Verloskunde deelnemen aan het honoursprogramma van de Universiteit Maastricht. Dit programma wordt gekenmerkt door het creëren van een multidisciplinaire leeromgeving. Je krijgt bij de start van het programma de keuze uit een aantal projecten om vervolgens binnen een project een voor jou relevante rol te gaan vervullen en verschillende (academische) taken te gaan uitvoeren. In een project werk je samen met studenten (tien tot twaalf) van verschillende opleidingen waardoor een krachtige leeromgeving ontstaat. Dit zijn bijvoorbeeld studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen of European Public Health. Naast het werken aan een project worden onderwijsactiviteiten aangeboden waarin je aan een aantal academische vaardigheden werkt.

Opbouw en studielast

Het programma is extra-curriculair met een studielast van 420 uur, verdeeld over de duur van 18 maanden. Het programma start in cursusjaar 3. Om naast de reguliere opleiding Verloskunde ook te kunnen deelnemen aan honours (met vooral contacturen in de avond) wordt rekening gehouden met het plannen van stageplaatsen. De voertaal tijdens de sessies is meestal Engels. Bij het succesvol doorlopen ontvang je een honourscertificaat, uitgereikt door de Universiteit Maastricht.Voorlichting over het honourstraject wordt gegeven in cursusjaar 2.