Academie Verloskunde Maastricht

Verkeerssituatie gewijzigd

In de avond en nacht van donderdag 15 december en vrijdag 16 december 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen. Daarmee is een nieuwe verkeerssituatie ontstaan.

Waar moet u straks rekening mee houden?

Vroegtijdig splitsen van verkeer
Doorgaand verkeer (A2) en verkeer dat in Maastricht of de regio moet zijn (N2), wordt vroegtijdig in de juiste banen geleid via nieuwe bewegwijzering. Dat gebeurt voor verkeer vanuit Eindhoven of Heerlen: bij knooppunt Kruisdonk/vanuit Luik: ruim vóór knooppunt Europaplein ter hoogte van aansluiting 55 A2 (Randwyck)

Zet uw navigatie uit en volg de borden
Weggebruikers die de borden naar hun bestemming volgen, komen vanzelf op de juiste rijbaan terecht.
Let op: nog niet alle aansluitingen op de tunnel zijn klaar. Dat betekent dat verkeer voor sommige lokale bestemmingen voorlopig nog via de tijdelijke N2 of via een omleiding wordt geleid, in plaats van door de tunnel. Naar verwachting is medio 2017 het totale verkeerssysteem gereed.

Om bij de Academie Verloskunde Maastricht te komen volgt u Maastricht-Zuid.

Toch verkeerd gereden?
Tijdelijke omleidingsroutes brengen u weer naar uw bestemming.

Kijk op www.a2maastricht.nl voor uitgebreide informatie/voortgangsberichten over de rijroutes voor doorgaand én lokaal verkeer na ingebruikname van de Koning Willem Alexandertunnel