Academie Verloskunde Maastricht

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering, blended learning

Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - gezamenlijke besluitvorming (GB; shared decision making) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven?

De training bestaat uit een e-learning die u individueel en op uw eigen tempo kunt doorlopen en een training met collega’s in de geboortezorg die zich ook voor deze cursus hebben ingeschreven.

Voor meer informatie ga naar https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1954821-gezamenlijke-besluitvorming-blended-learning