Academie Verloskunde Maastricht

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV

Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een gelijkw

GB implementeren start bij elke individuele zorgverlener maar een gelijktijdige, gezamenlijke aanpak met collega’s biedt voordelen. Zwangere vrouwen ervaren eenduidigheid in bejegening en beleid. Collega’s kunnen elkaar inspireren en ondersteunen maar tegelijkertijd ook logistieke, organisatorische en beleidsmatige consequenties van de implementatie van GB samen oppakken. Een gezamenlijke training als start van de implementatie van GB in praktijk, kring of VSV is daarom aan te raden.

De training bestaat uit een e-learning die u individueel en op uw eigen tempo kunt doorlopen en een training met uw collega’s uit praktijk, kring of VSV.

Voor meer informatie ga naar https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/gezamenlijke-besluitvorming-vsv