Academie Verloskunde Maastricht

Start e-learning gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

De nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming is van 9 januari tot 28 februari 2018 beschikbaar voor zorgverleners in de geboortezorg in Zuidoost Brabant en Limburg.

In deze regio’s kunnen eerstelijns- en klinisch verloskundigen, gynaecologen, O&G verpleegkundigen en kraamverzorgenden gratis deelnemen omdat vertegenwoordigers van hen samen met cliënten en het lectoraat Midwifery Science deze online cursus hebben ontwikkeld.  Accreditatie is aangevraagd voor alle beroepsgroepen en al verleend door de KNOV. Voorwaarde voor het verkrijgen van de accreditatiepunten:

  • Het doorlopen van de e-learning (het programma houdt dit automatisch bij)
  • De eindtoets met goed gevolg maken vóór 28 februari 2018 (6 van de 10 vragen juist beantwoorden)
  • Het invullen van een evaluatieformulier voor de doorontwikkeling van de e-learning: direct na de eindtoets en 6 weken na de eindtoets.

Zorgverleners in de VSV’s in Zuidoost Brabant en/of Limburg kunnen zich nu al individueel of als groep aanmelden voor de gratis e-learning. Vul hiervoor het formulier onderaan deze pagina in.

Gezamenlijke besluitvorming biedt cliënten en zorgverleners in de geboortezorg veel voordelen, zoals betere communicatie en samenwerking, beter gedragen besluiten, en meer tevredenheid. Maar in de dagelijkse praktijk vinden zorgverleners het ook moeilijk de cliënt te ondersteunen in het maken van keuzes. Bijvoorbeeld als er weinig tijd is, bij verschillen in waarden, verwachtingen en wensen, en als er meer personen bij betrokken zijn zoals partner, familie en vrienden van de cliënt en verschillende zorgverleners.

De e-learning is informatief, interactief en vooral erg praktisch, zodat zorgverleners direct aan de slag kunnen. Het doel is het verbeteren van inzicht, kennis, attitude en vaardigheden om gezamenlijke besluitvorming toe te passen in de dynamiek van de dagelijkse geboortezorg met cliënten en in samenwerking met andere zorgverleners. De cursus duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van minimaal 30 minuten: Introductie in gezamenlijke besluitvorming, Coaching in empowerment, Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties, Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk. We werken met filmfragmenten, PowerPointpresentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. Deelnemers ontvangen ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming. De zorgverlener kiest steeds het moment van inloggen. We adviseren om 1 module per week te doen, maar sneller of langzamer is mogelijk.

Aanmelding e-learning Gezamenlijke besluitvorming

Wat fijn dat u zich wilt aanmelden voor de e-learning Gezamenlijke besluitvorming in de geboortzorg. De e-learning wordt vanaf 9 januari tot 28 februari 2018 beschikbaar gesteld. Wij vragen u om hieronder uw gegevens in te vullen en dan wordt u door ons op de hoogte gehouden.


Functie/beroep*

Bent u werkzaam in de regio Limburg of Zuidoost Brabant?*