Veel gestelde vragen

Een BSc-degree (4-jarige opleiding in) Verloskunde geeft toegang tot het programma. In alle andere gevallen beslist een toelatingscommissie hierover. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.


Al het onderwijs is online, met uitzondering van de introductory week aan het begin van het academisch jaar van inschrijving. Deze introductory week is in september en vindt om beurten plaats bij een van de partners: of in Maastricht, of in Hannover (de Medizinische hochschule Hannover) of in Laussanne (Haute École specialisée de Suisse occidentale).


Wekelijks vinden online tutorials plaats op vooraf aangekondigde tijdstippen. De voertaal is Engels, waardoor een goede spreek- en schrijfvaardigheid vereist is. De opdrachten van de Maastrichtse keuzemodulen kunnen in het Nederlands worden gemaakt.


Een moderne computer met een snelle internetverbinding, een webcam en head phone.


Dit bepaalt u grotendeels zelf. Het programma omvat drie verplichte modules (de start module European Health care systems & Midwifery Practice, Research and Master Thesis), de overige modulen zijn keuzemodulen.


De opleiding is 120 ECTS. Eén ECTS is 25-28 studieuur. Uw studietempo bepaalt u zelf. Gemiddeld doen studenten er 3 jaar over, uitgaande van een tijdsbesteding van 20 uur per week.