Academie Verloskunde Maastricht

Public health and maternal & infant care

De gezondheidszorg is volop in beweging. Een belangrijk aandachtsgebied is het bevorderen van de gezondheid van de bevolking: ‘Public Health’. Er zijn vele raakvlakken tussen de verloskundige zorg en public health. De zwangerschap is het beginpunt van nieuw leven: gezond oud worden begint al in de baarmoeder.

Door het motiveren van gezond gedrag en het vroegtijdig onderkennen van gezondheidsproblemen heeft u als verloskundige een wezenlijk aandeel in de verbetering van de volksgezondheid. De organisatie van de verloskundige zorg biedt belangrijke kansen voor een brede benadering van de gezondheid, met aandacht voor zowel individuele gezondheidsbevordering alsook een community benadering.

De module bestaat uit vijf scenario's, een schriftelijke opdracht en een presentatie.

Het doel van de module is om theorieen en concepten binnen public health kritisch te leren analyseren en deze te relateren aan het verloskundig domein. Je maakt een probleemanalyse van een gezondheidsprobleem door op systematische wijze dit gezondheidsprobleem en het gedrag gerelateerd aan dit probleem te identificeren. 

Deze module wordt in het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.