Academie Verloskunde Maastricht

Implementing innovations in midwifery practice

Binnen de verloskunde is er continue aandacht voor de kwaliteit van zorg. Er worden nieuwe richtlijnen, protocollen en ‘best practices’ ontwikkeld. Deze zijn veelal gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek. De praktijk vraagt om professionals die deze innovaties kunnen doorvoeren binnen het eigen werkterrein.

Een succesvolle implementatie van een innovatie vraagt een doordachte en planmatige aanpak. Deze module stelt u onder meer in staat om de wetenschappelijke theorieën en concepten rondom innoveren en implementeren kritisch te beschouwen en effectief toe te passen in uw eigen verloskundige praktijk.

Tevens leert u een implementatieplan te ontwikkelen op individueel- en organisatieniveau.

Deze module wordt in het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.

APPLICATION FORM MASTERS-LEVEL EDUCATION

The European Master modules of Midwifery Education and Studies Maastricht - Zuyd are available to:
• midwives trained in the Netherlands or Europe following the full EMScM programme;
• midwives trained in the Netherlands or Europe with a bachelor or master of science degree;
• midwives trained in the Netherlands or Europe interested in taking a course to supplement a different master’s programme;
• midwives trained in the Netherlands or Europe who completed a 4-year bachelor’s programme (recognised as a BSc by the EMScM).

Depending on EVC and/or CV to be assessed in advance:
• for midwives trained in the Netherlands with a 3-year programme;
• for people with a BSc or MSc in a field outside of midwifery.

If you wish to apply for a module, please fill in this application form and upload your cv if you belong to the last 2 categories.

If you meet the requirements, you will receive a letter of confirmation as proof of application and an invoice. We will register you as a student once we have received your payment.
Male/female*


I, the undersigned, hereby declare that:*