Academie Verloskunde Maastricht

Best practices for maternal & infant care

Gezondheidsbevordering is een belangrijke taak voor verloskundigen. Verloskundigen komen dan ook geregeld in aanraking met vraagstukken als 'hoe kan ik mijn client ondersteunen bij het stoppen met roken' of 'hoe stimuleer ik haar om vaker te letten op de foetale bewegingen?.

De oplossing voor deze vraagstukken ligt vaak in hetgebruiken van een bestaand ‘best practices’ programma. Resultaten zijn betere en veiligere zorg, kostenbesparing en meer gezonde cliënten.
Een punt is dat programma’s vaak voor een specifieke doelgroep of setting zijn ontwikkeld, zoals primiparae of voor achterstandswijken. Is het dan mogelijk om een dergelijk bestaand programma ongewijzigd te implementeren bij een andere populatie of in een andere setting? En hoe blijft de effectiviteit behouden als het programma wordt aangepast?

In deze module krijg je inzicht in een stapsgewijze benadering van de ontwikkeling en aanpassing van bestaande programma's binnen de verloskunde en gezondheidsbevordering. Het onderliggen de thema is 'intervention mapping'. Dit is een raamwerk voor effectieve en stapsgewijze ontwikkeling en implementatie van gezondheidsbevorderende interventies.

Na succesvolle afronding van de module ben je klaar voor de volgende stap, namelijk implementatie van het gezondheidsbevordende programma in je eigen setting.

Deze module wordt niet aangeboden in academisch jaar 2020-2021.