Veelgestelde vragen

Een BSc-degree (4-jarige opleiding in) Verloskunde geeft toegang tot de modulen die wij aanbieden. In alle andere gevallen beslist een toelatingscommissie hierover. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.


Al het onderwijs is online en kan vanaf elke gewenste locatie worden gevolgd.


Wekelijks vinden online tutorials plaats op vooraf aangekondigde tijdstippen. De voertaal is Engels, waardoor een goede spreek- en schrijfvaardigheid vereist is. De opdrachten van de Maastrichtse keuzemodulen kunnen in het Nederlands worden gemaakt.


Een moderne computer met een snelle internetverbinding, een webcam en head phone.