Academie Verloskunde Maastricht

Strategy development & leadership

'Empowerment' van verloskundigen: een belangrijk middel om de professionele autonomie te vergroten. Inzichten in het theoretische kader van 'empowerment', strategisch management en beleidsontwikkeling (nationaal en internationaal) versterken uw positie en geven u een krachtige basis voor samenwerken.

Leiderschap en de impact hiervan op de verloskunde, leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de verloskundige beroepsgroep. Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen in de 'professionele autonomie' per land: deze gaat u actief onderzoeken om te beoordelen welke factoren bepalend waren voor het bereiken van bepaalde verloskundige posities. U leert u krachtig te positioneren in een constant veranderend werkveld.

Cursusperiode: 5 april - 19 juni 2022
Studieomvang: 20 uur per week
Kosten: € 700
Deadline voor inschrijving: 18 februari 2022