Academie Verloskunde Maastricht

Implementing innovations in maternal & infant care

Binnen de verloskunde is er continue aandacht voor de kwaliteit van zorg. Er worden nieuwe richtlijnen, protocollen en ‘best practices’ ontwikkeld. Deze zijn veelal gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek. De praktijk vraagt om professionals die deze innovaties kunnen doorvoeren binnen het eigen werkterrein.

Een succesvolle implementatie van een innovatie vraagt een doordachte en planmatige aanpak. Deze module stelt u onder meer in staat om de wetenschappelijke theorieën en concepten rondom innoveren en implementeren kritisch te beschouwen en effectief toe te passen in uw eigen verloskundige praktijk.

Tevens leert u een implementatieplan te ontwikkelen op individueel- en organisatieniveau.

Deze module wordt in het academisch jaar 2020-2021 niet aangeboden.