Academie Verloskunde Maastricht

Posters en Presentaties Q&A-VM-dag 28 juni 2019

Op 28 juni jl. vond bij de AVM de eerste
Q&A-VM-dag plaats (als opvolger van de Refereerdag).
Zowel Bachelorstudenten als docenten die hun Masterdiploma hebben behaald gaven hier een presentatie van hun Bachelor-, danwel Masterthesis. Ook presenteerden onderzoekers van het lectoraat Midwifery Science tussentijdse resultaten van hun promotieonderzoek of onderhanden zijnde subsidieproject.