Academie Verloskunde Maastricht

SMOOTH

Terug naar het overzicht

Op 1 maart 2022 start het nieuwe onderzoeksproject SMOOTH. Deze pagina zal binnenkort gevuld worden met meer informatie over het onderzoek. Hieronder is al een algemene samenvatting te vinden waar het onderzoek over gaat.

Looptijd: maart 2022 - maart 2026

Samenvatting onderzoek

Stapeling van medische én niet-medische risico’s veroorzaken verschillen in perinatale uitkomsten. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de gezondheid en welzijn van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Dat vraagt naar meer samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein voor vrouwen die naast medische ook psychosociale zorg nodig hebben: sociale verloskunde. In Groningen en Zuid-Limburg zijn veelbelovende aanpakken ontwikkeld om zorg voor vrouwen in kwetsbare situaties te verbeteren, maar effectieve disseminatie en duurzame implementatie is een volgende uitdaging. In deze studie gaan we samen met cliënten en partners in de geboortezorg en het sociale domein de aanpakken door ontwikkelen en bouwen we verder aan een goede samenwerking tussen alle zorgverleners uit het medische en het sociale domein. Vervolgens evalueren we deze samenwerking en onderzoeken we de impact van de aanpakken op uitkomsten bij moeder en kind in beide regio’s.