Academie Verloskunde Maastricht

Let op: CPZ faciliteert elk VSV met 6 eLearnings GB per VSV. Wilt u deze eLearning volgen? Informeer dan bij uw VSV- bestuur of u nog de mogelijkheid heeft dit namens het VSV te doen. Is dit nog het geval: meldt u samen aan per mail bij lllverloskunde@av-m.nl en vermeldt daarbij van de 6 deelnemers:

Naam (Als in BIG-register geregistreerd): voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam

Beroepsgroep

E-mailadres van de deelnemer (dit mag niet een gezamenlijk VSV/praktijk-adres zijn dus geen info@... etc)

BIG-nummer

Naam VSV/IGO

Voor welke organisatie accreditatiepunten gewenst zijn