Training “Afstemmen van zorg op (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden”

Start datum
17-04-2023
Kosten
0
Accreditatie informatie
4
Gezondheidsbevorderaar
30%
Communicator
40%
Innovator
30%

Ongeveer één op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsgerelateerde informatie.
Als zorgverlener is het belangrijk om deze mensen te herkennen en om zorg te bieden die goed aansluit bij iedere ouder. We hebben een training gemaakt waarin je deze vaardigheden kunt ontwikkelen. Er worden in de training gezamenlijk handvatten ontwikkeld die helpen bij het afstemmen van de zorg op (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Deze training is onderdeel van het onderzoeksproject ZANGG: Zorg Afstemmen op Gezondheidsvaardigheden in de Geboortezorg. In dit project gaan we met verloskundigen en kraamverzorgenden aan de slag om de zorg voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden nóg beter af te stemmen op hun behoeften.

Doelstellingen

 • De cursist kent de definitie van gezondheidsvaardigheden, de prevalentie van beperkte gezondheidsvaardigheden, en predisponerende factoren en consequenties van beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • De cursist is zich bewust van het aantal cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en weet dat hij/zij de zorg hierop af kan stemmen.
 • De cursist is op de hoogte van het eerder ontwikkelde gespreksinstrument om zorgverleners inzicht te geven in de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders: "de CHAT-geboortezorg" 
 • De cursist is op de hoogte van de eerder ontwikkelde “praktijkkaart werkwijzen” die zorgverleners kan helpen bij het afstemmen van zorg bij (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • De cursist past “de CHAT-geboortezorg” en “praktijkkaart werkwijzen” toe in de praktijk.
 • De cursist benoemt de toepasbaarheid en bruikbaarheid van het gespreksinstrument "de CHAT-geboortezorg" en “Praktijkkaart werkwijzen” in de eigen praktijk.
 • De cursist luistert naar ervaringen van andere cursisten met betrekking tot het zorgen voor cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • De cursist neemt actief deel aan het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot het zorgen voor beperkt gezondheidsvaardige cliënten.
 • De cursist geeft feedback op de praktijkkaart werkwijzen en de individuele werkwijzen voor toepassing in de dagelijkse geboortezorg.

Opbouw

De training bestaat uit:

 • e-learning (2,5u), hierin leer je meer over gezondheidsvaardigheden en hoe je zorg af kan stemmen op (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • praktijkgedeelte, hetgeen je in de e-learning leert, ga je in de dagelijkse praktijk toepassen.
 • vragenlijst (0,5u), je praktijkervaringen deel je door het invullen van een korte vragenlijst
 • online evaluatiebijeenkomst (2u), in een groep van max. 8 deelnemers worden praktijkervaringen uitgewisseld en de resultaten van de vragenlijsten gedeeld.

Vanaf 17 april ‘23 is de e-learning beschikbaar. Je ontvangt hiervoor automatisch een inloglink per mail. Binnen 2 weken na ontvangst dien je de e-learning doorlopen te hebben. De vragenlijst is vanaf 5 juni beschikbaar. Deze dienen uiterlijk 15 juni ’23 ingevuld te zijn.


Voor de online evaluatiebijeenkomst vragen we je om 1 van onderstaande data te kiezen.
De onlinebijeenkomsten zijn gepland op:

 • 22 juni ’23 VOL
 • 27 juni ‘23 VOL
 • 28 juni ‘23 VOL
 • 3 juli ‘23 VOL
 • 4 juli ‘23
 • 10 juli ‘23

Voor wie?

Eerstelijnsverloskundigen en kraamverzorgenden.

Voor de tijd die je besteedt aan de e-learning, de onlinebijeenkomst en het invullen van de vragenlijst is een vergoeding beschikbaar vanuit subsidie. De subsidie wordt uitgekeerd aan de praktijk of organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd bij de KNOV voor 5 accreditatiepunten in categorie A en bij de KCKZ voor 4 accreditatiepunten in categorie B. Accreditatiepunten worden na afronden van de e-learning, het praktijkgedeelte, het invullen van de vragenlijst en bijwonen van de evaluatiebijeenkomst bijgeschreven in PE-online. Alleen na het deelnemen aan alle onderdelen worden accreditatiepunten toegekend.

Docenten

Evi Vlassak en Judit Keulen

Wil je deelnemen aan deze training?

Mail ons dan op: zangg-avm@av-m.nl

Geef in de mail aan:

 •  op welke datum je deel wilt nemen aan de evaluatiebijeenkomst
 • bij welke verloskundigenpraktijk of kraamzorgorganisatie je werkzaam bent
 • Je naam, telefoonnummer  en BIG / KCKZ nummer