Academie Verloskunde Maastricht

Strategisch positioneren voor verloskundigen

Tijd
10.00 - 17.00
Duur
2 dagen
Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis
Organisator
20%
Samenwerker
20%
Beroepsbeoefenaar
60%

Als lid of afgevaardigde in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of consortium met verschillende ketenpartners, wilt u zich graag optimaal profileren. Tijdens een twee-daagse cursus leert u uw belangen zo effectief mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Kortom, u leert uzelf in een complexe omgeving met veel verschillende partijen strategisch te positioneren.

In de praktische voorbeelden en doelgerichte opdrachten komen de volgende thema’s aan bod: strategie bepalen, invloed uitoefenen en leiderschap. Met deze thema’s gaat u interactief aan de slag in workshops. Theorie en praktische vaardigheden wisselen elkaar af. Zo leert u uw belangen zo effectief mogelijk voor het voetlicht te brengen en hoe u in een complexe omgeving met veel verschillende partijen strategisch opereert.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • heeft u meer inzicht hoe u op een effectieve invloedrijke manier uzelf strategisch kunt positioneren;
  • heeft u meer inzicht in strategiebepaling en strategisch management;
  • kunt u belangrijke concepten van strategisch management toepassen op uw eigen situatie;
  • bent u in staat een strategie te bepalen en een missie en visie te formuleren;
  • kunt u een omgevingsanalyse uitvoeren;
  • heeft u meer inzicht en oefening in effectieve en invloedrijke communicatie.

Voor wie?

Voor verloskundigen die in een multidisciplinaire context werken..