Academie Verloskunde Maastricht

Preventie van kindermishandeling door verloskundigen: handvatten via het ouderschapsmodel van der Pas

Duur
3/4 uur
Kosten
obv offerte

Uit onderzoek blijkt dat verloskundigen handvatten willen om zwangere vrouwen en hun partners te helpen bij hun weg naar ouderschap. In deze lezing wordt toegelicht hoe het ouderschapsmodel van Alice van der Pas de verloskundige kan helpen om ouders op een passende manier ondersteuning te bieden.

Nu de meldcode wettelijk is ingevoerd, is het voor verloskundigen nog belangrijker geworden om op tijd aan de bel te trekken bij zorgelijke opvoedsituaties. Het is echter niet gemakkelijk om zorgelijke opvoedsituaties te onderscheiden van ’goed-genoeg-ouderschap’. In geval van zorgelijke situaties biedt dit model ook ingangen om het gesprek aan te gaan.

Doelstellingen

Na de lezing:

  • heeft u als verloskundige kennis van preventie kindermishandeling;
  • weet u op welke signalen u kunt letten;
  • kunt u de handvatten via het ouderschapsmodel van der Pas toepassen in uw praktijk.

Voor wie?

De lezing is bedoeld voor verloskundigen en andere professionals in de geboortezorg. U zou de lezing heel goed als kernachtige vorm van deskundigheidsbevordering in aansluiting van een kring- of VSV-vergadering kunnen organiseren.