Academie Verloskunde Maastricht

Preventie van kindermishandeling door verloskundigen: handvatten via het ouderschapsmodel van van der Pas

Duur
2 uur
Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis
Coach/ counselor
30%
Gezondheidsbevorderaar
40%
Beroepsbeoefenaar
30%

Uit onderzoek blijkt dat verloskundigen handvatten willen om zwangere vrouwen en hun partners te helpen bij hun weg naar ouderschap. In deze lezing wordt toegelicht hoe het ouderschapsmodel van Alice van der Pas de verloskundige kan helpen om ouders op een passende manier ondersteuning te bieden.

Alle professionals in de zorg hebben de verantwoordelijkheid om op tijd aan de bel te trekken bij zorgelijke opvoedsituaties. Het is echter niet gemakkelijk om zorgelijke opvoedsituaties te onderscheiden van ’goed-genoeg-ouderschap’. In geval van zorgelijke situaties biedt dit model ingangen om het gesprek aan te gaan.

Doelstellingen

Na de lezing en discussie:

  • heeft u als verloskundige kennis van preventie kindermishandeling;
  • weet u op welke signalen u kunt letten;
  • kunt u de handvatten via het ouderschapsmodel van der Pas toepassen in uw praktijk.

Voor wie?

Deze activiteit is bedoeld voor verloskundigen en andere professionals in de geboortezorg. U zou de lezing en discussie heel goed als kernachtige vorm van deskundigheidsbevordering in aansluiting van een kring- of VSV-vergadering kunnen organiseren.