Online MIO: Stilstaan om vooruit te komen

De tijd lijkt ons door de vingers te glippen. Het is een maatschappelijk fenomeen dat zeker ook geldt voor verloskundigen. Het werken in onregelmatige diensten vergt soms veel van je. Naast de cliëntgebonden taken stapelen de bijkomende taken zich meer en meer op. Denk daarbij alleen al aan het project kansrijke start, de implementatie van Babyconnect en al de overleggen binnen het VSV. Het vak waar je ooit in stapte, is vandaag echt anders en morgen verandert het opnieuw. Het is in deze hectiek niet altijd makkelijk om tijd te vinden voor bezinning op de combinatie werk en privéleven. En juist nu is daar meer dan ooit behoefte aan. Leef je het leven en het werken zoals je dat voor ogen had en waar je van droomde? Droom je nog weleens? Heb je een antwoord op de vraag: ‘Waar krijg je energie van?’

Om vooruit te komen, zou je af en toe eens stil moeten staan. Door je te bezinnen op je leven en het met andere ogen te bezien, kom je soms tot verrassende nieuwe inzichten. Ervaringsonderzoek met gelijkgestemden, biedt jou daarvoor hulp vanuit zowel de verwondering als de herkenning.

Een intervisie-cyclus met een vaste groep verloskundigen is een vorm van deskundigheidsbevordering die jou veel kan opleveren om dit doel te bereiken. Het vaker samen komen in een intervisiegroep met eenzelfde groep mensen brengt een groepsdynamiek op gang, die tot meer diepgang en een groter leereffect kan leiden. Een voorwaarde voor dat leren, is dat je jezelf open kunt stellen. De groepsleider zal toewerken naar een sfeer waarin dat mogelijk is.

De bijeenkomsten vinden online plaats en zullen 2,5 uur duren. Het online aspect maakt het mogelijk om met collega’s uit het hele land met elkaar in contact kunnen komen. Dit verhoogt de dimensie van anonimiteit, openheid en veiligheid. 

Doelstellingen

  • Je krijgt inzicht in de energie-gevende en de energielekkende onderdelen van je werk.
  • Je ontwikkelt je bedrevenheid in het stellen van verdiepingsvragen.
  • Je kunt vanuit andere perspectieven naar eenzelfde situatie kijken.
  • Je herkent ingesleten (gedrags)patronen.Je leert nieuwe inzichten toepassen in de praktijk.
  • Je krijgt helder wat je wilt in je werk.

Wat kunnen we jullie bieden?

Een cyclus van 3 bijeenkomsten, waarvan we de start in begin 2023 willen plannen in samenspraak met de deelnemers.
De begeleiding van deze bijeenkomsten wordt gedaan door een ervaren intervisiebegeleider. De voorbereiding zal met name bestaan uit reflectie op de periode tussen de afgelopen MIO en de volgende MIO en het stellen van leervragen.

Voor wie nu in deze eerste groep wil starten hebben we een speciaal ‘openings-aanbod’ van € 435,- voor 3 bijeenkomsten.

Per MIO bijeenkomst wordt 4,5 punt accreditatie aangevraagd bij KNOV.

Coach/ Counselor:        20%
Beroepsbeoefenaar:     40%
Innovator:                      40%

Heb je interesse? Laat het ons weten!

Stuur bij interesse en mail naar lllverloskunde@av-m.nl , met in het onderwerp "Interesse Mio: Stilstaan om vooruit te komen begin 2023", vermeld in de mail je naam, telefoonnummer en e-mailadres.