Inspiratiesessie VSV: gezamenlijke besluitvorming

Kosten
€ 595
Accreditatie informatie
1,5 punt
Coach counselor
50%
Samenwerker
50%

Gezamenlijke besluitvorming (GB) implementeren start bij elke individuele zorgverlener maar een gelijktijdige, gezamenlijke aanpak met collega’s binnen je VSV biedt voordelen. Zwangere vrouwen ervaren eenduidigheid in bejegening en beleid. Collega’s kunnen elkaar inspireren en ondersteunen maar tegelijkertijd ook logistieke, organisatorische en beleidsmatige consequenties van de implementatie van GB samen oppakken.

Om met elkaar te verkennen hoe je als VSV aan de slag wilt met gezamenlijke besluitvorming is er de mogelijkheid om als VSV een online inspiratie sessie te volgen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van gezamenlijke besluitvorming. Hierna gaan de deelnemers in groepen aan de slag om de theorie toe te passen op casuïstiek afkomstig uit het eigen VSV. De sessies worden begeleid door moderatoren die eveneens door het VSV aangeleverd worden en werkzaam zijn binnen het VSV.

De moderatoren van de inspiratiesessie worden voorafgaand aan de sessie zelf getraind in een korte training verzorgd door een trainer van de AVM. Deze ‘train-de-trainer’ sessie maakt dat de praktische handvatten aangeboden in het collectieve stuk effectief ingezet kunnen worden in een real-life situatie. De sessie wordt plenair afgesloten.

Direct na afloop wordt met de moderatoren een debriefing gedaan waarin de belangrijkste of meest opvallende zaken teruggekoppeld worden aan de trainer. Deze stelt kort een samenvatting op waaruit een agenda voor het VSV bestuur samengesteld kan worden met aandachtspunten voor het VSV.

Doelstellingen

De deelnemers wisselen (onder begeleiding van moderatoren uit de eigen achterban) met collega’s uit hoe zij gezamenlijke besluitvorming op dit moment toepassen in diverse situaties;

  1. Tijdens de sessie identificeren de deelnemers uit een zelf ingebrachte casus op welke manier zij zelf de principes van gezamenlijke besluitvorming toepassen;
  2. Tijdens de sessie wordt er geïnventariseerd hoe er binnen het VSV tegen gezamenlijke besluitvorming aangekeken wordt. 
  3. Na de sessie hebben de deelnemers notie van wat gezamenlijke besluitvorming in grote lijnen inhoudt.
  4. Na de sessie kunnen de deelnemers verbeterruimte voor het toepassen van gezamenlijke besluitvorming bij zichzelf herkennen.
  5. Na de sessie kunnen de deelnemers aanbevelingen doen aan het VSV om gezamenlijke besluitvorming binnen het VSV te verbeteren. 

Doelgroep

De inspiratie sessie is gericht op een multidisciplinaire groep van gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamverzorgenden en obstetrie verpleegkundigen verbonden aan een VSV. 

Concept programma:

18.30 uur      briefen moderatoren (professionals aangeleverd door VSV)
19.30 uur      start bijeenkomst> theorie gezamenlijke besluitvorming
19.45 uur      in groepen in gesprek over door het VSV ingebrachte casuïstiek
20.15 uur      terugkoppeling
21.00 uur      afsluiting

De moderatoren en de casuïstiek zijn voorwaardelijk voor het behalen van de doelstellingen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de KNOV, NVOG, V&VN en KCKZ voor 1,5 uur. De gegevens voor accreditatie toekenning worden verzameld door de AVM en verwerkt in PE-online. Het VSV levert een deelnemerslijst aan met de emailadressen, BIGnummers en de organisatie waarvoor accreditatie gewenst is.

Kosten

De totale kosten zijn € 595,-. Er geldt geen maximum aantal deelnemers. Deelnemers zijn allemaal binnen hetzelfde VSV werkzaam.