Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV

Plaats
e-learning + op uw locatie
Kosten
Op offertebasis
Coach/ counselor
50%
Samenwerker
50%

Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making (SDM) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven? En wilt u dit aanpakken samen met collega’s van praktijk, kring of VSV?

GB implementeren start bij elke individuele zorgverlener maar een gelijktijdige, gezamenlijke aanpak met collega’s biedt voordelen. Zwangere vrouwen ervaren eenduidigheid in bejegening en beleid. Collega’s kunnen elkaar inspireren en ondersteunen maar tegelijkertijd ook logistieke, organisatorische en beleidsmatige consequenties van de implementatie van GB samen oppakken. Een gezamenlijke training als start van de implementatie van GB in praktijk, kring of VSV is daarom aan te raden.

De training bestaat uit een e-learning die u individueel en op uw eigen tempo kunt doorlopen en een training met uw collega’s uit praktijk, kring of VSV.

E-learning

De e-learning is informatief, interactief en vooral erg praktisch, zodat zorgverleners direct aan de slag kunnen. De e-learning duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van elk ongeveer 30 minuten:

 • Introductie in gezamenlijke besluitvorming,
 • Coaching in empowerment,
 • Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties,
 • Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk.

We werken met filmfragmenten, PowerPointpresentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. U ontvangt ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming.  U kiest steeds het moment van inloggen. We adviseren u om 1 module per week te doen en vervolgens het geleerde toe te passen in de praktijk. Maar sneller of langzamer is mogelijk. De e-learning wordt afgerond met een eindtoets. U bestudeert de e-learning vóór de start van de GB-training.

GB-Communicatie-training

Nadat alle deelnemers de e-learning hebben gevolgd, vindt de training (1 dagdeel) plaats, waarin het uitwisselen van ervaringen en het oefenen van praktijksituaties met een actrice centraal staat. Voor het garanderen van voldoende oefenmogelijkheden streven we naar groepen met max. 10-12 deelnemers.

Doelstellingen

Na de cursus:

 • Heeft u kennis van en inzicht in wat GB is.
 • Heeft u kennis van in zicht in uw rol en de rol van de zwangere vrouw in het GB-proces.
 • Heeft u kennis van en inzicht in het model van Elwyn en van de drie fasen (keuzegesprek, optiegesprek, beslissingsgesprek) van dit gesprekmodel.
 • Heeft u dit model toegepast en zodoende inzicht gekregen in uw sterke punten en ontwikkelpunten t.a.v. GB.
 • Heeft u handvatten om de zwangere vrouw (en haar partner) in staat te stellen haar rol in het GB proces op te pakken.
 • Heeft u handvatten om GB toe te passen in meer complexe situaties afhankelijk van de scholingsbehoefte (zoals bijvoorbeeld: zorg tijdens de baring, zorg buiten de richtlijnen en GB bij verschil in normen en waarden tussen zorgverlener en zwangere vrouw en/of haar partner.
 • Heeft u geleerd van uw collega’s hoe zij GB toepassen in diverse situaties.

Voor wie:

Voor verloskundigen, gynaecologen (in opleiding).

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd bij KNOV, NVOG, V en VN voor 2 uur (accreditatie wordt enkel toegekend als 4 modules zijn doorlopen, eindtoets is voltooid en evaluatieformulier is ingevuld)

De accreditatie voor de persoonlijke bijeenkomst wordt aangevraagd en zal geaccrediteerd worden voor het aantal contacturen (4 uur).