Academie Verloskunde Maastricht

Evidence based medicine voor 'dummies'

Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis
Academicus
80%
Beroepsbeoefenaar
20%

Tijdens een 3-daagse EBM training gaat u op eenvoudige en praktische wijze aan de slag: zoeken, lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen. Zo wordt u een volwaardige gesprekspartner in discussies over de huidige ontwikkelingen in de verloskunde. Ook bij het bespreken van cliënten en het opstellen van protocollen - binnen samenwerkingsverbanden - zijn deze vaardigheden van steeds groter belang.

In de training worden voorbeelden en artikelen gebruikt die relevant zijn voor uw dagelijkse beroepspraktijk. Indien gewenst kunnen artikelen gebruikt worden over een door u aangedragen onderwerp.

De ervaring van de training wijst uit dat verloskundigen met weinig tot geen ervaring met EBM een goede ondergrond verkrijgen en dat voor degenen die in hun opleiding wel kennis gemaakt hebben met EBM, de training als praktische opfrisser werkt. Uit evaluatie blijkt dat het volgen van de training op kringniveau een toegevoegde waarde heeft m.b.t. actuele zaken die lokaal spelen.

Tijdens de cursus zullen verschillende stappen van Evidence-Based Medicine aan bod komen.

Doelstellingen

Aan het eind van de cursus bent u als deelnemer in staat:

  • Systematisch literatuur te zoeken aan de hand van een vooraf opgestelde onderzoeksvraag;
  • De bruikbaarheid van de gevonden artikelen te beoordelen;
  • De gevonden artikelen kritisch te lezen in het licht van de onderzoeksvraag;
  • De onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk.

Voor wie

Voor verloskundigen die zich verder willen verdiepen in het wetenschappelijk onderbouwen van hun klinische besluiten, van protocollen en zorgpaden.