Academie Verloskunde Maastricht

3-daagse-bijscholing-tot-versiekundige

Start datum
22-05-2023
Tijd
09.30 - 16.30

De uitwendige versie is een middel dat aan zwangeren met een kind in stuitligging kan worden aangeboden ter preventie van een stuitbevalling.

Naar aanleiding van de publicatie ‘Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial’ (M.E. Hannah et al, The Lancet 2000; 356:1375-1382) is elke verloskundige doordrongen van de risico’s van een stuitbevalling. Vele zwangeren zijn hiervan ook op de hoogte en willen daarom gebruik maken van de mogelijkheid een stuitbevalling te voorkomen. Het is belangrijk dat een kwalitatief goede uitwendige versie voor alle zwangeren in Nederland binnen bereik is. Een versie heeft meer kans van slagen wanneer deze wordt verricht door goed getrainde, ervaren handen. U oefent in het verrichten van de uitwendige versie en de voorafgaande voorlichting en shared decision making. Daarnaast krijgt u enkele handreikingen om de uitwendige versie te implementeren in uw eigen werksituatie. Om te kunnen counselen en beleid te beargumenteren leert u wetenschappelijke publicaties over de uitwendige versie te interpreteren en te beoordelen. De scholing bestaat uit drie scholingsdagen en een stageperiode waarin de cursist versies kan uitvoeren.


Doel

Het doel van de scholing is 1e en 2e lijns verloskundigen en (huis)artsen te bekwamen in de uitwendige versie, zodat iedere zwangere in Nederland met een stuitligging een kwalitatief goede versie aangeboden kan worden.

Toetsing

De scholing wordt afgerond met een toets.
In de stageperiode van maximaal een half jaar dienen minimaal vijf versies te worden verricht, waarvan minimaal drie geslaagd. Daarnaast wordt een opname van een besluitvormend gesprek van u met een cliënt met behulp van vooraf bekende toetscriteria beoordeeld.


Accreditatie


De scholing is door de KNOV geaccrediteerd: 16 uur categorie A ’’bij- en nascholing’’ en 10 uur categorie D "overige deskundigheidsbevordering" .


Voorbereiding


U ontvangt een voorbereidende opdracht twee weken voor aanvang van de lesdagen. De zelfstudie bedraagt een totale studiebelasting van 16 uur. De stageplaats regelt u zelf. Na de scholing dient u 10 versies per jaar te verrichten om geregistreerd te blijven. Het is goed om voorafgaand aan deelname te onderzoeken of dat mogelijk is.


Docenten


Jolanda Boxem MSc, coördinator, vaardigheidsonderwijs en communicatieve vaardigheden, lezen wetenschappelijk artikel
Joost Velzel,               PhD college stuitligging en uitwendige versie
Joëlke Sanderse,       trainingsactrice gespecialiseerd in verloskunde versie-expert verloskundige, expert uitwendige versie

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot 24 april 2023. Uw inschrijving is definitief na bevestiging daarvan.

Data voorjaar 2022 -            Tijd -                      Locatie

Maandag 22 mei                 09.30 – 16.30 uur              centrale locatie in Nederland
Vrijdag 9 juni                       09.30 – 16.30 uur              centrale locatie in Nederland
Vrijdag 30 juni                     09.30 – 16.30 uur              centrale locatie in Nederland

Programma

Wijzigingen voorbehouden

Dag 1 Introductie van de scholing
• College stuitligging en uitwendige versie
• Vaardigheidsonderwijs: de uitwendige versie
• Theorie en vaardigheidsonderwijs: Voorlichten

Dag 2
• Lezen en beoordelen wetenschappelijk artikel
• Theorie shared decision making
• Vaardigheidsonderwijs: gesprekken met cliënten
• Vaardigheidsonderwijs: de uitwendige versie

Dag 3
• Presentatie cursisten wetenschappelijk artikel
• Vaardigheidsonderwijs: uitwendige versie, tips van de expert
• Plan van aanpak voor implementatie/ kwaliteitsverbetering van de uitwendige versie

Kosten

De kosten bedragen € 1650, - incl. 21% BTW en arrangementskosten per deelnemer.
 

Bewijs

Indien de afsluitende toetsing met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de deelnemer een certificaat.
Na het behalen van het certificaat is inschrijving in het versiekundige register van de KNOV

Aanmelden en informatie


U kunt voor verdere informatie of aanmelding contact opnemen met Jolanda Boxem:
boxemjolanda@gmail.com of 06-24178121

Info docent

Jolanda Boxem is werkzaam als coach (individueel en teams) en trainer in het verloskundig domein en
daarbuiten. Tevens is zij coördinerend docent van debijscholing uitwendige versie. Zij heeft een jarenlange ervaring als verloskundige in diverse functies: 1e en 2e lijn,in het onderwijs en management. De trainingsdagen worden samen met gastdocenten en een professionele trainingsactrice gegeven.

JBT Coaching & Consultancy
e-mail: boxemjolanda@gmail.com
BTWnr: NL001377289B05
KvK nr: 65524861
IBAN:    NL69KNAB0255284330