MIO Intervisie: Empowerment voor praktijkopleiders van vio’s

Start datum
15-11-2024
Tijd
09:00 - 17:00
Kosten
€ 215
Coach/ counselor
40%
Beroepsbeoefenaar
30%
Innovator
30%

Je volledige potentie inzetten om zo het beste uit je zelf te kunnen halen. Wie wilt dat nou niet? Je wenst het je cliënten toe, collega’s, je partner, kinderen en vriend(innen), maar zeker ook jezelf als praktijkopleider en de vio die je begeleidt.

In ons magazine Onder Handen heb je al kunnen lezen hoe belangrijk de rol van praktijkopleider in het werkveld is. Soms gaat die rol jou makkelijk af en soms kost dit bakken vol energie. Vanuit onze ervaring en contacten weten we dat er, ondanks alle goede bedoelingen, soms fricties ontstaan tijdens stages. Door samen met collega’s te reflecteren op dergelijke ervaringen kun je je eigen patronen en die van je vio leren herkennen en begrijpen. Hierdoor ontstaan er mogelijk oplossingen waardoor je in dergelijke, toekomstige situaties een empowerende aanpak kunt gaan hanteren om zo jezelf en de vio tot volle bloei te laten komen. Zo werk je toe naar een win-win situatie.

Binnen het opleidingsinstituut Leven Lang Leren van de Academie Verloskunde Maastricht bieden we een nieuw cursusaanbod aan die jou als praktijkopleider kan helpen met deze aanpak.

Intervisie

Een intervisie-cyclus is een vorm van deskundigheidsbevordering die tot doel heeft nieuwe inzichten te verwerven. Dit gebeurt door het gestructureerd onderzoeken van de beroepservaringen en in een vaste, kleine groep collega’s (max. 8). Het grootste leereffect wordt bereikt door op regelmatige basis samen te komen in een vaste intervisiegroep. Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde voor dat leren en het bereiken van een bepaalde diepgang. De intervisie begeleider werkt toe naar een sfeer waarin deelnemers zich open kunnen stellen om te delen en vragen te stellen aan elkaar.

Doelstellingen

  • Je bent je bewust van je eigen onderliggende motivaties voor jouw handelwijze bij studentbegeleiding.
  • Je ontwikkelt nieuwe inzichten die je zelf doen opbloeien in je professionele ontwikkeling.
  • Je ontwikkelt nieuwe inzichten in de begeleiding van vio’s die hen empowert om tot bloei te komen in hun professionele ontwikkeling.
  • Je ontwikkelt praktische vaardigheden om de nieuwe inzichten toe te passen in de praktijk.

Voor Wie?

Alle verloskundigen die vio’s vanuit de AVM een stageplek bieden in 2024 en/of 2025 zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Planning en organisatie

De intervisiebijeenkomsten vinden online plaats en zullen 2,5 uur duren. De deelnemers bereiden zich voor door a) vooraf een casus te beschrijven die betekenisvol was en b) door na de bijeenkomst op te schrijven welke nieuwe inzichten de intervisie heeft opgeleverd. Het online aspect maakt het mogelijk om met collega’s uit het hele land met elkaar in contact kunnen komen. Dit verhoogt de dimensie van anonimiteit, openheid en veiligheid. 

Data

De eerste dag is op 15 november 2024; de volgende 2 data worden tijdens deze eerste bijeenkomst i.o.m. de groep gepland. Het is niet mogelijk voor afzonderlijke bijeenkomsten in te schrijven.

Kosten

Voor praktijkopleiders van de AVM die in 2024 en/of 2025 vio’s begeleiden, bieden wij dit pakket aan voor € 215,00. Deze sterk gereduceerde prijs is mogelijk, doordat de AVM meer wilt inzetten op ondersteuning van opleiders in het werkveld.

Accreditatie

Er wordt per intervisiebijeenkomst 3 punten accreditatie toegekend in het kwaliteitsregister van de KNOV (totaal 9 punten voor de cyclus).