Begeleiden werkplekleren in de verloskunde (BWV)

Start datum
14-01-2025
Tijd
09:30 - 16:00
Kosten
€ 0
Organisator
20%
Samenwerker
20%
Beroepsbeoefenaar
60%

Begeleid je verloskundigen in opleiding of wil je die graag gaan begeleiden? Worstel je soms met hoe je feedback moet geven of wat de opleiding nu precies verwacht van je? Ben je benieuwd naar hoe andere opleiders studenten begeleiden? En wil je van hun leren?

Schrijf je dan in voor onze stagewerkbegeleiderscursus nieuwe stijl!

De Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) in Amsterdam/Groningen (AVAG), Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR) bieden een training aan die bestaat uit vier modules (gepland op 3 dagen). Je kunt ervoor kiezen de modules bij één specifieke opleiding te volgen. Het is ook mogelijk om de modules (1&2 en 3&4) bij verschillende opleidingen te volgen.  

Achtergrond cursus

De werkplek van de verloskundige is een prachtige leeromgeving voor aankomend verloskundigen om het beroep te leren. Jij – als praktijkopleider– bent daarbij een belangrijk rolmodel. Je kunt studenten ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen, die hen tot een adequate verloskundige maakt. De studenten zijn jouw aankomende collega’s.

Doelstellingen

Door het volgen van deze cursus, ontwikkel je je bekwaamheid als praktijkopleider. Je krijgt concrete handvatten om de student te motiveren en te ondersteunen, zodat zij een stap verder komen in het leerproces. Daarnaast leer en oefen je ook om minder makkelijke gesprekken te voeren met een student. Kortom, je ontwikkelt je tijdens deze cursus tot een uitstekende praktijkopleider.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier modules met voorbereidingsopdrachten. Module 1,2 en 3 vragen om fysieke aanwezigheid om ervaringen te delen. Module 4 is online. Module 1 en 2 worden op één dag gepland en module 3 en 4 worden apart gepland. Elke module duurt 3 uur.

In onze digitale leeromgeving Moodle vindt alle communicatie plaatst. Hierin staan alle voorbereidings- en afsluitende opdrachten beschreven.

Om deel te nemen aan de training dien je tijdens de trainingsperiode minimaal één student te begeleiden.

De modules zijn als volgt opgebouwd:

Module 1 (op locatie) "Kennismaken"
In deze module worden de uitgangspunten en uitwerking van het curriculum van de AVM (theorie en stage) uitgelegd. Tevens gaan we het hebben over de elementen van een optimaal kennismakingsgesprek. 

Duur: 3 uur + 4 uur voorbereiding

Module 2 (op locatie) “Didactisch coachen”
Je leert verschillende modellen, methoden en (gespreks)technieken te hanteren m.b.t. coachen van een student. Je leert de regels van feedback geven en ontvangen.

Duur: 3 uur + 4 uur voorbereiding

Module 3 (op locatie) “Evalueren en waarderen”
Je leert de verschillende technieken om te evalueren en hier een waardering aan te hangen. Je gaat dit toepassen in gesimuleerde gesprekken.

Duur: 3 uur + 3 uur voorbereiding

Module 4 (online) “Integreren en doorontwikkelen”
Deze module is online.

Na afloop van ieder module reflecteer je op je eigen rol en handelen in een begeleidingssituatie. Tijdens de online sessie vindt er intervisie plaatst waarbij elkaars ervaringen worden gedeeld. Hierbij wordt een vertaalslag gemaakt naar jouw rol als praktijkopleider in een volgend begeleidingstraject.

Duur: 2 uur + 3 uur voorbereiding.

Data

  • Dag 1: 14 januari 2025 09.30 - 16.00 - Module 1 & 2
  • Dag 2: 11 maart 2025 09.00-12.00 - Module 3
  • Dag 3: 10 juni 2025 09.00-12.00 - Module 4

​De locatie wordt bepaald op basis van de woonplaatsen van de meerderheid van de deelnemers. De locatie wordt 2-4 weken voor de start van de cursus per mail bekend gemaakt.

Overige bepalingen

Module 1 volg je bij de opleiding waarvan je een student begeleidt.

Binnen één jaar na je deelname aan de derde module, moet je alle modulen hebben afgerond om accreditatie te ontvangen.

Kosten

Deze cursus is gratis voor praktijkopleiders. Wanneer je annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus brengen wij €100 annuleringskosten in rekening ter compensatie van gemaakte kosten voor locatie en catering.