Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening

Start datum
15-01-2025
Tijd
09:00 - 13:00
Kosten
€ 180
Accreditatie informatie
6
Coach/ counselor
60%
Communicator
40%

Dilemma counseling: Koppels die het nog niet eens kunnen worden en / of met levensbeschouwelijke vraagstukken

Vroeg in de zwangerschap in gesprek gaan over de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening of afwijking is voor veel ouders confronterend; de medisch, technologische mogelijkheden en nochtans beperkte maakbaarheid van het leven roepen bij sommigen existentiële levensvragen op. Existentiële levensvragen gaan over het bestaan. Het heeft te maken met jouw zijn, wie je bent maar ook met de betekenis van het leven en de diepere gronden van het bestaan. Het gaat over sterfelijkheid en eindigheid, soms ook over eeuwigheid, een bestaan hierna (hiernamaals), over doel en zin.

Tijdens deze scholing wordt geoefend met dilemma counseling bij vragen als ‘hoe kunnen mijn partner en ik beiden achter onze keuze m.b.t. prenatale screening gaan staan?’; ‘Voordat ik zwanger was wist ik wel wat ik zou kiezen en nu niet meer… wat moet ik doen?’; ‘Wat vind ik eigenlijk een gezond kind?’ en ‘Als ik voor testen kies, met welke uitslag zou ik dan iets doen, met welke misschien niets en waarom?’.

In deze vaardigheidstraining staat het oefenen van gesprekken, met elkaar en met een acteur, op de voorgrond. Vanwege het interactieve karakter van de training wordt het aantal deelnemers beperkt tot 8.

Deze training vindt online plaats.

Doelstellingen

Na deze cursus:

  • Ben je je bewust van je eigen waarden ten aanzien van prenatale screening en hoe deze een rol spelen tijdens je counseling;
  • Kun je uitleggen welke grondhouding bij dilemma-counseling van waarde is en waarom;
  • Kun je keuzemogelijkheden bespreken van de prenatale screening met de zwangere en haar partner en hun waarden exploreren;
  • Kun je op een zinvolle wijze het informatiemateriaal/ hulp bij het kiezen vragen van het RIVM inzetten tijdens de counseling;
  • Kun je een koppel begeleiden bij het maken van een keuze over PNS dat bij aanvang niet dezelfde voorkeur had;
  • Kun je benoemen hoe vanuit de vijf wereldreligies aangekeken wordt tegen PNS;
  • Kun je toelichten hoe cultuur en religie samenhangen;
  • Kun je levensbeschouwing bespreekbaar maken tijdens uw counseling.

Opbouw

In een dagdeel wordt in een kleine groep met max. 8 deelnemers intensief geoefend in het voeren van het counselingsgesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een acteur.

Doelgroep

Verloskundigen die tevens counselors PNS zijn.

Voorbereiding

Bij deze training hoort een voorbereidingsopdracht. Deze wordt enkele weken voor de trainingsdatum toegezonden. Het is belangrijk dat je deze voorbereiding goed doorneemt en de opdracht vooraf instuurt.

Accreditatie

De KNOV heeft deze scholing geaccrediteerd voor 6 punten in categorie A.

Daarnaast is de scholing door de KNOV geaccrediteerd voor 6 punten in het deelregister Counseling Prenatale Screening: 2 punten in de categorie 'Kennis' en 4 punten in de categorie 'Vaardigheid'.

Punten worden na de training ingeschreven in PE-online.