Scholing Stagewerkbegeleiding

Start datum
01-06-2023
Tijd
09:00 - 17:30
Plaats
Academie Verloskunde Maastricht
Kosten
€ 0
Accreditatie informatie
4 per module, 16 voor gehele scholing
Organisator
20%
Samenwerker
20%
Beroepsbeoefenaar
60%

Gaat u verloskundigen in opleiding (vio’s) begeleiden? En wilt u uw competenties hiervoor (verder) ontwikkelen? Neem dan deel aan de vier modulen stagebegeleiding. Door het volgen van deze modulen, vergroot u uw bekwaamheid als begeleider op de werkplek en krijgt u concrete handvatten om de vio te motiveren en ondersteunen, zodat zij verder komt in haar leerproces.

De Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) in Amsterdam/Groningen (AVAG), Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR) bieden u vier modulen aan. U kunt ervoor kiezen de modulen 1-4 aaneengesloten bij één specifieke opleiding te volgen. Of u volgt  module 1 bij de opleiding waar u vio's van begeleid en de overige modules bij een andere opleiding. Daarbij kunnen module 1-3 in een willekeurige volgorde doorlopen worden. Bekijk hier de data van de AVAG  en de VAR.

Achtergrond cursus

De werkplek van de verloskundige is een prachtige leeromgeving voor aankomend professionals om het beroep te leren. U – als begeleider van het leren in de praktijk – bent daarbij een belangrijk rolmodel. U kunt vio’s ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen, die hen tot een adequate verloskundige maakt. De vio’s zijn úw aankomende collega’s.

Doelstellingen

Door het volgen van deze modulen, kunt u uw bekwaamheid als begeleider op de werkplek vergroten. Daarnaast krijgt u concrete handvatten om de vio die bij u stage komt lopen te motiveren en te ondersteunen, zodat zij een stap verder komt in haar leerproces om verloskundige te worden.

Inhoud

4 Modules met voorbereidingsopdrachten (6 uur per module) en een eindopdracht (4-8 uur). Cursisten begeleiden minimaal één vio voordat ze module 4 ingaan.

U werkt aan een opdracht door het maken van een plan van aanpak, naar aanleiding van een begeleidingstraject van een vio bij u in de praktijk/instelling. Tijdens de modulen krijgt u diverse hulpmiddelen aangeboden, zoals:

  • theorieën over leren en uw rol als coach en expert daarbij
  • hoe u kunt zorgdragen voor een optimale leeromgeving voor de vio ingepast in uw werkomgeving
  • toepassing van begeleidingsvaardigheden op de werkplek, zoals het geven van feedback en evalueren maar ook het direct ondersteunen tijdens het oefenen van de vio
  • hoe de opleiding verloskunde en u samen kunnen werken aan oplossingen voor hedendaagse vraagstukken in de verloskundige zorg

Eindopdracht Stagebegeleiding

In de eindopdracht past u het geleerde uit de modules 1 t/m 4 toe. Dit doet u door een plan van aanpak te maken, naar aanleiding van een begeleidingstraject van een vio bij u in de praktijk.

Module 1: “Opleiding specifieke module van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM)”
In deze module worden de uitgangspunten en uitwerking van het curriculum van de AVM (theorie en stage) uitgelegd. 
Duur : 4 uur + 2 uur voorbereiding

Module 2: “Coachen de basis”
Deze module legt de basis voor het coachen van vio’s bij vraagstukken in hun (persoonlijke) functioneren/aandachtspunten. U leert vio's te ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen die hen tot een adequate verloskundige maakt.
Duur : 4 uur + 2 uur voorbereiding

Module 3: “Kennismaken, begeleiden, evalueren en beoordelen”
Deze module biedt u diverse theorieën en tools waarmee u de kwaliteit van de leeromgeving in de praktijk kunt verbeteren. Hoe bereidt u zich voor wanneer u een vio gaat begeleiden? Hoe observeert u het handelen van de VIO en hoe geeft u feedback? Wat is uw rol bij het evalueren/beoordelen van het leerproces van de vio?
Duur : 4 uur + 2 uur voorbereiding

Module 4: “Opzetten, uitvoeren, reflecteren: een begeleidingstraject op maat”
Deze module is een vervolg op de module 2, coachen als basis. Focus van deze module is gericht op het leren van stage-ervaringen van vio’s en het begeleiden van vio’s hierbij. Dilemma’s die begeleiders tegenkomen tijdens het begeleiden van vio’s krijgen in deze module aandacht. Ook het reflecteren op een begeleidingstraject van een vio en daar conclusies uit trekken voor de toekomst hoort bij deze module. 
Duur: 4 uur + 2 uur voorbereiding.

Organisatie

Data

  • 1 juni 2023  09.00 - 12.30 Module 1
  • 1 juni 2023 13.30 - 17.30 Module 2
  • 14 september 2023  09.00 - 12.30 Module 3
  • 14 september 2023  13.30 - 17.30 Module 4

Als u zich aanmeldt voor deze cursus, dan is dat voor zowel 1 juni als voor 14 september 2023. U schrijft zich in voor 2 modules op dezelfde dag; de lunch tussen de twee modules is dan inbegrepen en gratis.

De locatie wordt bepaald op basis van de woonplaatsen van de deelnemers.

Overige bepalingen

Module 1 volgt u bij de opleiding waarvan u een vio  gaat begeleiden.

Module 4 start u na het afronden van module 1, 2 en 3 en het begeleiden van een vio.

Binnen twee jaar na uw deelname aan de 1e module, moet u alle modulen inclusief begeleiden vio en eindopdracht, hebben afgerond om een certificaat en accreditatie te ontvangen.

Kosten

Deze cursus is gratis. Wanneer u annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus dient u € 100 annuleringskosten te betalen.