Post hbo echoscopie in de zwangerschap (PEZ)

Start datum
12-10-2023
Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Academie Verloskunde Maastricht
Kosten
€ 3495
Accreditatie informatie
32 (A) en 120 (D)
Medisch deskundige
80%
Coach/ counselor
10%
Samenwerker
10%

De opleiding die op 12 oktober 2023 start zit op dit moment vol. Je kunt je via de aanmeldbutton aanmelden voor de wachtlijst. Vanaf 12 oktober 2023 kun je je aanmelden voor de opleiding die in 2024 start.

Wil je je kennis, kunde en ervaring met betrekking tot echoscopie in de zwangerschap uitbreiden? Dan is deze post hbo opleiding iets voor jou. Hiermee krijg je de basisprincipes van de echoscopie in de zwangerschap onder de knie. 

Met deze opleiding ontwikkel je competenties die nodig zijn voor toepassing van echoscopie in de zwangerschap. De opleiding bestaat uit twee fasen:

Eerste fase: de basisprincipes van echoscopie

In de eerste fase ligt de focus op de basisprincipes van echoscopie. Dat wil zeggen de technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en het herkennen van toevalsbevindingen die zich daarbij voor kunnen doen bijvoorbeeld een mola zwangerschap of buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Je leert hierbij bevindingen interpreteren en beleid toepassen. Het eerste trimester komt hierbij uitvoerig aan bod. Tevens leer je de termijn te bepalen middels een CRL en/of HC meting of het meten van het cerebellum.

Tweede fase: echovaardigheden foetale groei

In de tweede fase gaan we verder met het ontwikkelen van de competenties voor het controleren van de foetale groei. Hierbij moet je denken aan; meting van HC (DBP), AC, FL (samen geplaatst in groeicurve). Ook leer je de ligging van de foetus te bepalen en ook de ligging van de placenta, de navelstreng en het vruchtwater te beoordelen. Tevens krijg je les in het uitvoeren van het doppler flow onderzoek.

Theorie en Stage

De opleiding bestaat uit een duaal traject. De opleiding kent zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. De opleiding bestaat uit 10 contactdagen en een (door je zelf te regelen) stageperiode verspreid over 12-18 maanden. Het theoretisch onderwijs vindt plaats in Maastricht of in Verloskundig Centrum Nijmegen. Het praktijkdeel vindt plaats in verschillende stagepraktijken.

Als richtlijn worden twee dagdelen stage per week gedurende de gehele opleiding geadviseerd. Het werkelijke aantal stagedagen is natuurlijk sterk afhankelijk van jouw voortgang én van de hoeveelheid echo’s die je tijdens een stagedag kunt maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageplaats. Het is wenselijk dat stagebegeleiders geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister van de BEN (Evt. nog in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV). Eventuele kosten die verbonden zijn aan het volgen van stages zijn voor je eigen rekening. Wij adviseren je om vóór de start van de opleiding minimaal één stageplaats te regelen, om te voorkomen dat je tijdens de opleiding geen stageplaats kunt vinden en de opleiding dan niet succesvol kunt afronden.

Doelstellingen

Na de opleiding:

 • beschik  je over voldoende kennis en vaardigheid om zelfstandig een eerste, tweede en derde trimester echo-onderzoek uit te voeren en te interpreteren;
 • heb je voldoende basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld om de vervolgcursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) te volgen.

Voor wie?

De opleiding richt zich op eerste én tweedelijnswerkende verloskundigen met een EU-erkend diploma, verpleegkundige met obstetrische specialisatie (arts-)echoscopist,  huisartsen en gynaecologen (in opleiding).


Data contactdagen 2023-2024

 • Dag 1: donderdag 12 oktober 2023 -                    09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 2: donderdag 2 november 2023 -                  09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 3: donderdag 16 november 2023 -                09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 4 (groep A): donderdag 30 november 2023 -13.00-19.30 uur Nijmegen
 • Dag 4 (groep B): maandag 4 december 2023 -    13.00-19.30 uur Nijmegen 
 • Dag 5: donderdag 14 december 2023 -                09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 6 (groep A): donderdag 11 januari 2024 -     13.00-19.30 uur Nijmegen
 • Dag 6 (groep B): maandag 15 januari 2024 -       13.00-19.30 uur Nijmegen 
 • Dag 7: donderdag 25 januari 2024 -                     09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 8 (groep A): donderdag 8 februari 2024 -      13.00-19.30 uur Nijmegen
 • Dag 8 (groep B): maandag 26 februari 2024 -      13.00-19.30 uur Nijmegen 
 • Dag 9: donderdag 7 maart 2024 -                         09.30-17.00 uur Maastricht
 • Dag 10: (groep A) donderdag 21 maart 2024 -      volgt            Nijmegen
 • Dag 10: (groep B) maandag 28 maart 2024 -        volgt            Nijmegen.

Theorietentamen en afsluiting opleiding

Donderdag 11 april 2024 Maastricht, theorietentamen deel 1 en 2 in de ochtend. Aansluitend inzage van het theorietentamen. De herkansing van dit theorietentamen is ingepland op 30 mei 2024.. 

CAVE: Vanwege het mogelijk grote aantal aanmeldingen voor deze opleiding staan op dag  4, 6, 8 en 10 steeds 2 data genoteerd. Op deze dagen bieden wij naast de colleges praktijkonderwijs aan. Om iedereen voldoende gelegenheid te geven te oefenen, wordt de gehele groep opgesplitst in 2 groepen (groep A en groep B). Je ontvangt t.z.t. per mail bericht in welke groep je bent ingedeeld.

Praktijktentamen

Deze data kun je terugvinden op de website onder de kop "Echoscopie: aanmelden praktijktentamen".

Studiebelastingsuren

De gemiddelde studiebelastingsuren (sbu) liggen voor de opleiding op 505 sbu. De studiebelastingsuren zijn als volgt opgebouwd:

 • 10 contact- en studiedagen á 6,5 uur per contactdag = 65 contacturen.
 • Er wordt gemiddeld 320 uur stage gelopen, verspreid over een looptijd van 12-18 maanden.
 • Voor zelfstudie en het maken van een portfolio staan 120 uur.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Theoretisch tentamen
 • Portfolio (opgesplitst in 2 delen)
 • Twee praktijktentamens

Mogelijk heb je meer tijd nodig om te voldoen aan de exameneisen. Dit verlengt je persoonlijke doorlooptijd van de opleiding.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat.

Accreditatie

Na het behalen van de opleiding worden de punten binnen twee maanden bijgeschreven in het kwaliteitsregister middels PE-online: cluster A, bij- en nascholing 32 uur, en onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering, 120 uur.

Registratie

Verloskundigen en eerstelijns echoscopisten die met goed gevolg PEZ Fase 1 (of gelijkwaardig certificaat) én Fase 2 hebben afgerond, kunnen zich laten registreren in het landelijk Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN). Dit is het toekomstbestendige landelijke kwaliteitsregister voor basisechoscopie welke wordt opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN.