Praktijkassistentes: pijn en bloedverlies 2e helft & leefstijladviezen

Start datum
25-05-2023
Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
In de Oude Werkplaats Nijmegen
Kosten
€ 235

Als het gaat om bloedverlies en pijn, zeker in de tweede helft van de zwangerschap, is het van belang dat u als praktijkassistente de urgentie direct kunt bepalen. U bent degene die een keus moet maken: Welke zwangere dient onmiddellijk gezien of gehoord te worden door de verloskundige en welke zwangere kan in de loop van de dag worden ingepland?

LET OP: DE LOCATIE IS ONDER VOORBEHOUD.

Als praktijkassistente beoordeelt u binnenkomende telefoontjes op urgentie. Daarbij is het van belang dat u binnen de grenzen van uw deskundigheidsgebied blijft én dat elke cliënt goede zorg ontvangt op het juiste moment. In deze cursus behandelen we de triage rondom het onderwerp bloedverlies en pijn in de tweede helft van de zwangerschap. Aan bod komen theorie en vaardigheden.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • heeft u inzicht in mogelijke oorzaken van bloedverlies en pijn in de tweede helft van de zwangerschap
  • kunt u een adequaat triagegesprek voeren bij deze symtomen
  • bent u op de hoogte van het triage protocol
  • weet u hoe terugkoppeling te geven aan de verloskundige en zorg te dragen voor de verslaglegging in het dossier
  • kent u de achtergronden van de belangrijkste leefstijladviezen aan zwangeren
  • heeft u kennisgemaakt met een aantal aspecten van een voorlichtingsgesprek
  • ontvangt u een bewijs van deelname.

Voor wie?

Voor praktijkassistentes die binnenkomende telefoontjes nog beter willen leren beoordelen op urgentie. Zeker wanneer dit te maken heeft met bloedverlies of pijn in de tweede helft van de zwangerschap.