Academie Verloskunde Maastricht

Online MIO: Mijn werk, mijn toekomst

Start datum
17-06-2022
Tijd
09:30 - 12:00
Kosten
€ 185
Accreditatie informatie
4,5 punten
Coach/ counselor
20%
Beroepsbeoefenaar
40%
Innovator
40%

Elke dag doe je je best om naar beste eer en geweten je beroep als verloskundige uit te oefenen. Vaak voelt dat goed maar soms ervaar je momenten waarin al je energie uit je gezogen lijkt te worden en je denkt: “Wil ik dit?”; “Waarom heb ik dit opnieuw laten gebeuren?". Wil jij leren om nieuwe inzichten te krijgen die helpen om je energie te behouden of te vergroten? Wil jij leren de juiste vragen te stellen aan anderen en dus ook aan jezelf? Geef je dan op voor de MIO – intervisie met het thema: “Mijn werk, mijn toekomst”.

Goedbedoelde adviezen van collega’s of vrienden lijken zo eenvoudig, zoals: “Joh, je moet gewoon zus of zo doen”; “Trek het je niet aan”. Vaak zijn dat adviezen die je zelf ook had kunnen bedenken. Als het zo gewoon en eenvoudig was, had je dat natuurlijk al lang gedaan. De reden dat het je niet lukt, is vaak dat je nog niet hebt onderzocht welke onderliggende systemen (denkpatronen en gevoelspatronen) ertoe leiden dat je meestal op dezelfde manier reageert.

In deze MIO gaan we aan de hand van een eigen praktijksituatie aan de slag. Dat doen we door de volgende stappen te doorlopen:

  • Stilstaan bij een door de groep gekozen concrete ervaring
  • Samen met beroepsgenoten de ervaring systematisch analyseren
  • Verbanden leggen en conceptualiseren
  • Nieuwe inzichten verwerven met als doel om in de toekomst anders met soortgelijke situaties om te kunnen gaan.

Tijdens deze MIO kom je via een videoverbinding samen met beroepsgenoten uit het hele land. De groep bestaat uit 5 - 7 deelnemers. De kans is groot dat je elkaar niet persoonlijk kent, maar dat je als beroepsgenoten wel weet waar je samen over praat. Dat geeft een prettig gevoel van onbekendheid en herkenning. De bijeenkomst duurt 2,5 uur. Er is een voorbereidende opdracht van plm. 1 uur. Na de bijeenkomst beschrijf je de verkregen inzichten in een korte notitie.

Doelstellingen:

Na de MIO:

  • Beschik je over inzicht in die onderdelen in het werk die energie geven en die energie kosten
  • Heb je je bedrevenheid in het stellen van verdiepingsvragen verder ontwikkeld
  • Kun je vanuit verschillende perspectieven naar een situatie kijken
  • Herken je ingesleten (gedrags)patronen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor verloskundigen die nieuwe inzichten op willen doen in hoe ze hun werk in de toekomst met meer voldoening en tevredenheid kunnen aanpakken, zodat hun energie behouden blijft of liefst vermeerdert.