Post hbo opleiding echoscopie in de zwangerschap (PEZ) fase 2

Start datum
12-01-2023
Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Academie Verloskunde Maastricht
Kosten
€ 1650
Accreditatie informatie
16 (A) en 60 (D)
Medisch deskundige
80%
Coach/ counselor
10%
Samenwerker
10%

Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die nodig zijn voor het echoscopisch controleren van de foetale groei.

Omdat je je al bekwaamd hebt in de echoscopie van het eerste trimester stroom je in, in de tweede fase van de Post hbo opleiding echoscopie in de zwangerschap (PEZ)

Tweede fase: echovaardigheden foetale groei

In de tweede fase gaan we verder met het ontwikkelen van de competenties voor het controleren van de foetale groei. Hierbij moet je denken aan; meting van HC (DBP), AC, FL (samen geplaatst in groeicurve). Ook leer je de ligging van de foetus te bepalen en ook de ligging van de placenta, navelstreng en het vruchtwater te beoordelen. Tevens krijg je les in het uitvoeren van het doppler flow onderzoek.

Theorie en Stage

De opleiding bestaat uit een duaal traject. De opleiding kent zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Het theoretisch onderwijs vindt plaats in Maastricht of in Verloskundig Centrum Nijmegen. Het praktijkdeel vindt plaats in verschillende stagepraktijken.

Als richtlijn worden twee dagdelen stage per week gedurende de gehele opleiding geadviseerd. Het werkelijke aantal stagedagen is natuurlijk sterk afhankelijk van je voortgang én van de hoeveelheid echo’s die je tijdens een stagedag kunt maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageplaats. Stagebegeleiders dienen geregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister van de BEN. (Evt. nog in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV) Eventuele kosten die verbonden zijn aan het volgen van stages zijn voor je eigen rekening. Wij adviseren je om vóór de start van de opleiding minimaal één stageplaats te regelen, om te voorkomen dat je tijdens de opleiding geen stageplaats kunt vinden en de opleiding dan niet succesvol kunt afronden.

Doelstellingen

Na de opleiding:

  • beschik je over voldoende kennis en vaardigheid om zelfstandig een tweede en derde trimester echo-onderzoek uit te voeren en te interpreteren;
  • heb je voldoende basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld om de vervolgcursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) te volgen.

Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor verloskundigen en echoscopisten, allen in het bezit van minimaal een opleiding eerste trimester echoscopie (erkende opleiding echoscopisch onderzoek in het eerste trimester).

Verloskundigen die ervaring hebben met echoscopie in tweede en derde trimester en die zich ingeschreven hebben voor deze opleiding, kunnen een gesprek aanvragen met oog op de Erkenning Verworven competities (EVC). Indien je beschikt over competenties die beantwoorden aan de eindtermen van deze opleiding, kan dit leiden tot aangepaste doorlooptijd.

Data contactdagen fase 2

- donderdag 12 januari 2023 Nijmegen

- donderdag 26 januari Maastricht

- donderdag 9 februari Nijmegen

- donderdag 9 maart Maastricht

- donderdag 23 maart Nijmegen

Theorietentamen

13 april 2023 in Maastricht..

Praktijktentamen

Deze data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren (sbu) ligt voor de opleiding op 167 sbu. De studiebelastingsuren zijn als volgt opgebouwd:

  • 5 contact- en studiedagen á 6,5 uur per contactdag = 32,5 contacturen
  • 8 uur stage per week, gedurende 13 weken = 104 uur stage.
  • Voor zelfstudie en het maken van een portfolio staan 30 uur.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Theoretisch tentamen
  • Portfolio
  • Praktijktentamen


Mogelijk heb je meer tijd nodig om te voldoen aan de exameneisen. Dit verlengt je persoonlijke doorlooptijd van de opleiding.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat.

Accreditatie

Na het behalen van de opleiding worden de punten binnen twee maanden bijgeschreven in het kwaliteitsregister middels PE-online: onder cluster A, bij- en nascholing 16 uur, en onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering, 60 uur.

Registratie

Verloskundigen en eerstelijns echoscopisten die met goed gevolg PEZ Fase 1 (of gelijkwaardig certificaat) én Fase 2 hebben afgerond, kunnen zich laten registreren in het landelijk Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN). Dit is het toekomstbestendige landelijke kwaliteitsregister voor basisechoscopie welke wordt opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN.