Academie Verloskunde Maastricht

MIO KNOV: Juiste Zorg op de Juiste Plek

Start datum
26-11-2021
Tijd
09:30 - 12:30
Plaats
Academie Verloskunde Maastricht
Kosten
€ 145
Accreditatie informatie
aangevraagd voor 4,5 u
Coach/ counselor
20%
Beroepsbeoefenaar
40%
Innovator
40%

Op veel plekken in de gezondheidszorg wordt tegenwoordig de discussie gevoerd over de juiste zorg op de juiste plek. Dit was tevens het thema van het Tijdschrift voor Verloskundigen van juni jl. Om vast te kunnen stellen of jij degene bent die de juiste zorg levert, moet eerst helder zijn wat kenmerkend is voor de zorg die jij levert en in hoeverre die overeenkomt of verschilt met andere zorgverleners. Als er geen verschil is, maakt het namelijk niet uit wie de zorg levert. Datzelfde geldt voor de plaats van de geleverde zorg. Welke kenmerken heeft de plaats van de geleverde zorg ten opzichte van de andere? Wil jij met andere verloskundigen in gesprek gaan over dit thema om je eigen denkbeelden scherper te krijgen door van elkaar te leren? Geef je dan op voor de MIO – intervisie met het thema: “De Juiste Zorg op de Juiste Plek”.

In deze MIO gaan we aan de hand van een eigen praktijksituatie aan de slag. De eigen verwijscijfers vormen hierbij de basis voor het gesprek. Dat doen we door de volgende stappen te doorlopen:

Je legt je eigen cijfers uit mijnperined naast de landelijke cijfers en je kijkt wat jou daarin opvalt. Je kiest 1 item dat jou opvalt. Dit is het onderwerp dat jij gaat voorbereiden voor de bijeenkomst. Je ontvangt te zijner tijd nog een meer specifieke opdracht hierbij. In de bijeenkomst zelf worden in onderling overleg met de deelnemers twee onderwerpen gekozen. Met deze onderwerpen doorlopen we de intervisie in dialoogvorm, waarvoor bepaalde gespreksregels en afspraken gelden.

Deze MIO wordt zowel op locatie als ook online aangeboden via een door ons beschikbaar gestelde, veilige videoverbinding. De onlinevariant maakt het mogelijk om in contact te treden met collega’s uit het hele land. De groepsgrootte is max. 12 personen. De bijeenkomst duurt 3 uur. Er is een voorbereidende opdracht van plm. 1 uur. Na de bijeenkomst beschrijf je de verkregen inzichten in een korte reflectie.

Doelstellingen

Na de MIO:

  • Heeft de deelnemer scherp wat kenmerkend is voor de zorg die zij zelf levert op het gebied van het gekozen onderwerp
  • Heeft de deelnemers inzicht in de zorg die collega’s leveren bij datzelfde onderwerp.
  • Kan de deelnemer benoemen wat voor het gekozen onderwerp de juiste zorg is en de juiste plaats en welke argumenten zij/hij daarvoor heeft.
  • Kan de deelnemer een transfer maken van de manier waarop zij haar zorg gaat leveren aan de hand van de nieuw verkregen inzichten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor verloskundigen die:

  • Het eigen standpunt scherp willen krijgen door met beroepsgenoten in gesprek te gaan over het thema Juiste Zorg op de juiste plek.
  • Nieuwe inzichten op willen doen en geïnspireerd willen raken om hun ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen.

Wij zijn van harte bereid om een in-company MIO te verzorgen tegen een aangepast tarief. Hiervoor stel je zelf een groep van 12 personen samen, met wie je deze MIO zou willen doen op je eigen locatie. Als je hier interesse in hebt, laat het ons dan weten via de offerteknop op deze site.