Academie Verloskunde Maastricht

E-learning Gezamenlijke Besluitvorming

Kosten
€ 60
Accreditatie informatie
2
Coach/ counselor
50%
Communicator
30%
Gezondheidsbevorderaar
20%

Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg – meer weten over gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making) om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven?

Let op: CPZ faciliteert elk VSV met 6 eLearnings GB per VSV. Wilt u deze eLearning volgen? Informeer dan bij uw VSV- bestuur of u nog de mogelijkheid heeft dit namens het VSV te doen. Is dit nog het geval: meldt u samen aan per mail bij lllverloskunde@av-m.nl en vermeldt daarbij  voor de 6 deelnemers  deze aspecten

Deze e-learning biedt u  inzicht, kennis, praktische handvatten en oefeningen om GB toe te passen in de dynamiek van de dagelijkse geboortezorg, met de cliënt en in samenwerking met andere zorgverleners.

De e-learning is informatief, interactief en vooral erg praktisch, zodat zorgverleners direct aan de slag kunnen. De e-learning duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van elk ongeveer 30 minuten:

 • Introductie in gezamenlijke besluitvorming,
 • Coaching in empowerment,
 • Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties,
 • Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk.

We werken met filmfragmenten, PowerPointpresentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. U ontvangt ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming.  U kiest steeds het moment van inloggen. We adviseren u om 1 module per week te doen en vervolgens het geleerde toe te passen in de praktijk. Maar sneller of langzamer is mogelijk. De e-learning wordt afgerond met een eindtoets.

Doelstellingen 

Na de cursus:

 • Heeft u inzicht in wat GB is en in uw rol en de rol van de zwangere vrouw in het GB-proces.
 • Heeft u inzicht in het model van Elwyn en van de drie fasen (keuzegesprek, optiegesprek, beslissingsgesprek) van dit gesprekmodel.
 • Beschikt u over handvatten om de zwangere vrouw (en haar partner) in staat te stellen haar rol in het GB proces op te pakken.
 • Beschikt u over handvatten om GB toe te passen in meer complexe situaties zoals: zorg tijdens de baring, zorg buiten de richtlijnen en GB bij verschil in normen en waarden tussen zorgverlener en zwangere vrouw en/of haar partner
 • Heeft u inzicht in wat er nodig is om GB toe te passen in goede afstemming met uw collega’s in het gehele netwerk van geboortezorg rondom de zwangere vrouw

Voor wie is deze eLearning bedoeld?

Voor verloskundigen, gynaecologen (in opleiding), obstetrie verpleegkundigen, kraamverzorgsters maar ook voor andere zorgprofessionals die interesse hebben voor GB en affiniteit hebben met de voorbeelden uit de geboortezorg die deze eLearning illustreren.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd bij KNOV, ABAN, V en VN voor 2 uur (accreditatie wordt enkel toegekend als 4 modules zijn doorlopen, eindtoets is voltooid en evaluatieformulier is ingevuld). Accreditatie voor kraamverzorgenden is aangevraagd.

Belangrijke informatie

 • Wanneer u zicht inschrijft voor deze eLearning hebben we ongeveer 3 werkdagen nodig om u de inloggegevens voor de eLearning toe te sturen. Wanneer u de eLearning heeft afgerond heeft u recht op accreditatiepunten. Deze registreren we maandelijks in PE-online.
 • Wilt u wat u heeft geleerd in deze eLearning oefenen samen met uw kring- of VSV-collega;s? Dan bent u mogelijk hierin geinteresseerd