Academie Verloskunde Maastricht

Post hbo opleiding echoscopie in de zwangerschap (PEZ) fase 2

Start datum
03-06-2021
Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Maastricht
Kosten
€ 1500 - € 1375 (Kortingstarief)
Accreditatie informatie
16 (A) en 60 (D)
Medisch deskundige
80%
Coach/ counselor
10%
Samenwerker
10%

Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die nodig zijn voor het echoscopisch controleren van de foetale groei.

Omdat u zich al bekwaamd heeft in de echoscopie van het eerste trimester stroomt u in, in de tweede fase van de Post hbo opleiding echoscopie in de zwangerschap (PEZ)

Tweede fase: echovaardigheden foetale groei

In de tweede fase gaan we verder met het ontwikkelen van de competenties voor het controleren van de foetale groei bij verdenking op afwijkende groei. Hierbij moet u denken aan; meting van HC, AC, FL (samen geplaatst in groeicurve). Ook leert u de ligging van de foetus te bepalen, en de placenta, navelstreng en het vruchtwater te beoordelen. Tevens krijgt u les in het uitvoeren van het doppler flow onderzoek.

Theorie en stage

De opleiding bestaat uit een duaal traject. De opleiding kent zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Het theoretisch onderwijs vindt plaats in het kenniscentrum van de Academie Verloskunde Maastricht of in Verloskundig Centrum Nijmegen. Het praktijkdeel vindt plaats in verschillende stagepraktijken.

Als richtlijn worden twee dagdelen stage per week gedurende de opleiding geadviseerd. Het werkelijke aantal stagedagen is natuurlijk sterk afhankelijk van uw voortgang én van de hoeveelheid echo’s die u tijdens een stagedag kunt maken. U bent zelf verantwoordelijk voor een stageplaats. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het volgen van stages zijn voor uw eigen rekening. Wij adviseren u om vóór de start van de opleiding minimaal één stageplaats te regelen, om te voorkomen dat u tijdens de opleiding geen stageplaats kunt vinden en de opleiding dan niet succesvol kunt afronden.

Doelstellingen

Na de opleiding:

  • beschikt  u over voldoende kennis en vaardigheid om zelfstandig een tweede en derde trimester echo-onderzoek uit te voeren en te interpreteren;
  • heeft u voldoende basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld om de vervolgcursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) te volgen.

Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor verloskundigen en echoscopisten, allen in het bezit van minimaal een opleiding eerste trimester echoscopie (erkende opleiding echoscopisch onderzoek in het eerste trimester).

Verloskundigen die ervaring hebben met echoscopie in tweede en derde trimester en die zich ingeschreven hebben voor deze opleiding, kunnen een gesprek aanvragen met oog op de Erkenning Verworven competities (EVC). Indien u beschikt over competenties die beantwoorden aan de eindtermen van deze opleiding, kan dit leiden tot aangepaste doorlooptijd.

Data contactdagen fase 2

3 of 8 juni 2021 (afhankelijk van groepsgrootte) in Nijmegen, 15 juni  in Maastricht, 9 of 14 september(afhankelijk van groepsgrootte) in Nijmegen, 23 september in Maastricht, 7 of 12 oktober (afhankelijk van goepsgrootte) in Nijmegen, en 11 november 2021 in Maastricht.

Theorietentamen

11 november 2021.

Praktijktentamen

Deze data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren (sbu) ligt voor de opleiding op 167 sbu. De studiebelastingsuren zijn als volgt opgebouwd:

  • 5 contact- en studiedagen á 6,5 uur per contactdag = 32,5 contacturen
  • 8 uur stage per week, gedurende 13 weken = 104 uur stage.
  • Voor zelfstudie en het maken van een portfolio staan 30 uur.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Theoretisch tentamen
  • Portfolio
  • Praktijktentamen


Mogelijk hebt u meer tijd nodig om te voldoen aan de exameneisen. Dit verlengt uw persoonlijke doorlooptijd van de opleiding.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Accreditatie

Na het behalen van de opleiding worden de punten binnen twee maanden bijgeschreven in het kwaliteitsregister middels PE-online: onder cluster A, bij- en nascholing 16 uur, en onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering, 60 uur.

Registratie

Verloskundigen en eerstelijns echoscopisten die met goed gevolg PEZ Fase 1 (of gelijkwaardig certificaat) én Fase 2 hebben afgerond, kunnen zich laten registreren in het Register Verloskundigen en Echoscopisten van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).